Ужва Віктор Олександрович / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
У

Ужва Віктор Олександрович/Портофоліо аспіранта Спеціальність 031 Релігієзнавство

Тема наукового дослідження "Психолого - реабілітаційна допомога в місійній діяльності сучасних християнських конфесій ,вітчизняний та зарубіжний досвід "

Науковий керівник Ломачинська І.М.,Доктор філософських наук,професор

 Наукова - дослідницька діяльність 
 Статті у наукових виданнях 
 Статті у періодичних наукових виданнях інших держав ,які входять дл Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Єропейського Союзу :

Ломачинська І.М.Ужва В.О.Релігійна освіта в Україні :проблеми та перспективи .The Caucasus. 2020.Вип.38.С.68-7

 XV Международная научно-практическая конференция

"The world science of modernity. Problems and prospects of development" тема: "ПСИХОЛОГО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО -КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ – КАРІТАС)"

 Статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "Б": «Роль соціального служіння у вітчизняній системі релігійної освіти»,Ломачинська Ш.М. - співавтор статті у виданнях ,що входять до науковометричних баз даних Scopus,WOS
 Участь у конференціях ,у т.ч.закордонних 

"Київські філософські студії 2020 ",тема доповіді :Про необхідність виховання основ духовного розвитку особистості

 V Международная научно-практическая конференция

"The world science of modernity. Problems and prospects of development" тема: "ПСИХОЛОГО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО -КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ – КАРІТАС)"

 "Київські філософські студії 2021 ",тема доповіді :" Церква як соціальний інститут психолого - реабілітаційної допомоги в оздоровленні суспільства за матеріалами інтернет видань що до Благодійницва в Запоріжжі"                 
  XIV Міжнародна науково-практична конференція грудень 2021

«theoretical foundations in practice and science»,тема доповіді: "СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ"

  Міжнародна науково-практична конференція січень 2022

"LFTEST PROBLEMS OF MODERN SCIENCE FND PRACTICE" тема доповіді: "Соціальна діяльність православних монастирів в Києворуську добу"

 Статті у наукових виданнях включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "Б":"Освітній дискурс : збірник наукових праць "№38 (11-12),2021 : "Місія Соціального служіння у Богословському Освітньому Дискурсі" автори:Ломачинська І.М.Дейнега Є.О.співавтор статті у виданнях ,що входять до науковометричних баз даних Scopus,WOS                                       

 "Київські філософьські студії 2022 ",тема доповіді :"Психолого-Реабілітаційна допомога християнських конфесій в умовах Російсько-Української війни "

 Участь в установчій конференції з практики де було визначено основні завдання практики Утановча конференція 25.10.22р
 Участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Modern methods of applying scientific theories»,тема доповіді:"ПСИХОЛОГО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ"14-17 березня 2023 р., Лісабон, Португалія.
 Участь в VІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ КИЇВСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІÏ–2023 тема доповіді:"ПАСТИРСЬКА МІСІЯ КАПЕЛАНСТВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ" 19.05.23р