Тюлькін Олександр Віталійович/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Тюлькін Олександр Віталійович

Рік вступу

2021

Спеціальність

Філософія

Тема наукового дослідження

"Свобода вибору в житті пост сучасної людини"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук. професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Тюлькін , О., (2023). АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ СВОБОДИ ВИБОРУ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(55). https://doi.org/10.21564/2663-5704.55.268528

Тюлькін О.В., (2023) ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОСВІДУ ЯК ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАННЯ ХХ–ХХІ СТ., Актуальні проблеми філософії та соціології. https://doi.org/10.32782/apfs.v041.2023.11

Тюлькін О. В., (2024) АНАЛІЗ КІЛЬКІСНОГО ПРОЯВУ СВОБОДИ ВИБОРУ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ДЛЯ ЦЬОГО ЇЇ БАЗОВІ ПРОТИЛЕЖНОСТІ. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», №, 48

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Епоха «Пост»: межі «допустимої» комунікації у інформаційному суспільстві; IV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of modern science»._31 січня – 03 лютого 2023 р., Бостон, США.

Ідеалістичні протиріччя між постсучасною свободою вибору та людиною; Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошук молодих вчених._16 лютого 2024 р., Одесса, Україна. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-357-9-109

Проблематика деструктивної трансформації безпечної зони у житті переселенців. Фестиваль науки - 2024: VII Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київські філософські студії». Київ. 17 травня 2024 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність