Тупік Віктор Олександрович/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Тупік Віктор Олександрович

Рік вступу

2016

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Український екслібрис к. ХХ- поч. ХХІ ст. як інструмент інтеграції українського образотворчого мистецтва в сучасний світовий арт простір

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Кардаш Олег Васильович, доктор технічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Тупік В. О. Роль Якова Бердичевського у популяризації українського екслібриса у світі. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття.: мат. міжн. наук.-прак. конф. Ужгород, 2017. Ч.1, С. 47-50

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Тупік В. О. Образ Тараса Шевченка в екслібрисі Бориса Романова. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. РДГУ. Рівне 2018. Вип. 28 ст. 297-302
  • Тупік В. О. Екслібрис виконаний за допомогою комп’ютерної графіки в сучасному мистецтві. Актуальні проблеми історії, теорії та практика художньої культури. НАККІМ. Київ 2018 Вип. 41 ст. 287-291

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Тупік В. О. Роль українських екслібристів у формуванні конкурентоспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені. Молодий вчений: наук. ж. Херсон, 2017. – №5 (45). – С. 80-83
  • Тупік В. О. Сюжетний екслібрис як провідна форма сучасного українського книжкового знаку. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук.: мат. наук.-прак. конф. Харків, 2019. С. 43-45

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність