Трібє Антон Юрійович/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Трібє Антон Юрійович

Рік вступу

2020

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна профілактика кібербулінгу серед підлітків

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Веретенко Тетяна Григорівна - кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Трібє А.Ю. Робота соціального педагога з сім’ми що виховують дитину з особливими потребами. Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 27 квітня 2016 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2016. - С. 177-180
 • Трібє А.Ю. До проблеми формування безпечної поведінки старшокласників під час терористичних атак. Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Київ, 16 березня 2018 р., м. Київ, Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2018. - С. 91-94

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи, у т.ч. закордонних тощо)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

 • 2019 – участь у тренінговому курсі - Естонія, м. Нарва, “INSPIRATION: INvolving youthS in Project and Inclusion RATION alactivities”

Академічна мобільність

Додаткова інформація

 • 2014–2019 рр. працював інструктором з фізичного виховання Дошкільного навчального закладу № 441 м. Києва;
 • 2014 р. член групи з програмного забезпечення ДОК «Джерело» ;
 • 2014 р. член команди Всеукраїнської благодійної організації «Klitschko Foundation».
 • 2015–2016 рр. працював координатором навчально-виховних заходів «Навчально–координаційного центру «Аккорд»;
 • 2015 р. відповідальний за організацію заходів «Alla stars promotion»;
 • 2016 р. лектор, волонтер, член команди Фонду допомоги безпритульним тваринам «Happy Paw»;
 • 2017-2019 рр. член команди програмної групи дитячого відпочинку «Zефір»;
 • 2019р. адміністратор та відповідальний за навчальну діяльність дитячого центру розвитку «Tilli Willy»;
 • 2019-2020 рр. заступник координатора групи з програмного забезпечення Літнього наметового табору «Зелена стежка».
 • 2019-2020 рр. працював викладачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.