Трояновський Всеволод Сергійович/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Трояновський Всеволод Сергійович

Рік вступу

2021

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТЬЮТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи тощо)

1) Участь у V Фестивалі освітнього лідерства “Clever” (сертифікат, 18.09.2021)

V Фестиваль освітнього лідерства “Clever”

2) Участь у ІV Міжнародному Тьюторському Конгресі (сертифікат, 30.10.2021)

ІV Міжнародний Тьюторський Конгрес

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Академічна доброчесність

Додаткове навчання

1) Навчальний тренінг «Інклюзія у закладі освіти», (сертифікат, 27.10.2021)

«Інклюзія у закладі освіти»

2) Навчальний тренінг «НУШ у базовій школі: використання модельних навчальних програм», (сертифікат, 05.01.2022)

«НУШ у базовій школі: використання модельних навчальних програм»

Додаткова інформація