Трофименко Анастасія Валентинівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Трофименко Анастасія Валентинівна

Рік вступу

На спірантуру - 2019

Спеціальність

035 Філологія "Теорія літератури"

Тема наукового дослідження

Модифікації жанру горор в українській літературі

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Башкирова Ольга Миколаївна Доктор філологічних наук, доцент кафедри "української літератури та компаративістики", Київського університету ім.Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1.Трофименко, А. (2021). ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (17).

Статті у закордонних виданнях

1. Trofymenko, A. (2022). Wizja portalu w twórczości z gatunku horror, dark fantasy i science fiction (na przykładach tekstów „Nigdziebądź” Neila Gaimana, „Nocny patrol” Siergieja Łukjanienki, „Nie oglądaj się i milcz” Maksyma Kidruka, „Solaris” Stanisława Lema). Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 353-362.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» 4.11.2020 р.

2.ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ» 21-22 КВІТНЯ 2021 р.

3.Міжнародна наукова конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ХАОС. АПОКАЛІПТИКА. БІФУРКАЦІЇ» 7.10.2022 р.

4.VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МОВОЗНАВСТВА» 21-27 ЛИСТОПАДА 2022 Р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

№1 Проект програми Еразмус+ "State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Еразмус+ "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

№2 Проходження курсу "Академічна доброчесність"

Слайд1.JPG

№3 Проект програми Еразмус+ модуль 2 "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Помилка створення мініатюри: Помилковий параметр мініатюри

№4 Проект програми Еразмус+ модуль 3 "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Помилка створення мініатюри: Помилковий параметр мініатюри

№5 ВУМ on-line «Цифрова безпека та комунікація в онлайні», 10 грудня 2020 р.

№6 Проект програми Еразмус+ модуль 4 "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM) №7 Проект програми Еразмус+ модуль 5 "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM) №8‎ Проект програми Еразмус+ модуль 6 "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Викладацька діяльність

2016 року і дотепер. Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладач з української мови та літератури (підготовки майбутніх абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання).

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність