Тимошенко Олександр Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Тимошенко Олександр Олександрович

Рік вступу

2022

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

«Оптимізація процесу фізичної підготовки спортсменів в академічному веслуванні на етапі базової підготовки»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лисенко Олена Миколаївна, Доктор біологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ІІІ Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 10 листопада 2022 року м. Київ.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність