Терлецька Тетяна Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Терлецька Тетяна Сергіївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

LMS MOODLE ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Терлецька, Т. С., & Коваленко, І. І. (2024). Використання чат-ботів на основі великих мовних моделей у науково-педагогічній діяльності викладачів. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (16), 194–215. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.1613

Морзе, Н. В., Варченко-Троценко, Л. О., Терлецька, Т. С., & Смирнова-Трибульська, Є. М. (2023). Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (15), 97–115. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.158

Терлецька, Т. С., Глушак, О. М., & Варченко-Троценко, Л. О. (2023). Організація диференційованого навчання за рівнем знань в неоднорідних групах засобами LMS Moodle. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету

Буйницька, О. П., Варченко-Троценко, Л. О., Василенко, С. В., Настас, Д. Л., Тютюнник, А. В., та Терлецька, Т. С. (2021). Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє середовище сучасного університету”, (11), 13-31. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.112

Буйницька, О. П., Варченко-Троценко, Л. О., Терлецька, Т. С., та Настас, Д. Л. (2020). Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє середовище сучасного університету”, (9), 1-14. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.1

Терлецька, Т. (2020). Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності “Дошкільна освіта”. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє середовище сучасного університету”, (8), 136-146. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.12

Varchenko-Trotsenko, L., Vember, V., & Terletska, T. (2019). Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions. Electronic Scientific Professional Journal “Open educational e-environment of modern University”, (7), 119-126. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.12

Varchenko-Trotsenko, L., Tiutiunnyk, A., & Terletska, T. (2019). Using video materials in electronic learning courses. Electronic Scientific Professional Journal “Open educational e-environment of modern University”, 375-382. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s34

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Morze, N., Terletska, T. and Varchenko-Trotsenko, L. (2024). Implementing innovative teaching methods for asynchronous learning using Moodle LMS. In Proceedings of the 11th Workshop on Cloud Technologies in Education. CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-007. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3679/paper30.pdf

Morze, N., Varchenko-Trotsenko, L. and Terletska, T. (2023). Stages of Adaptive Learning Implementation by Means of Moodle LMS. In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET; ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress, pages 476-487. DOI: 10.5220/0012065500003431

Morze, N.; Buinytska, O.; Varchenko-Trotsenko, L. and Terletska, T. (2023). Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers. In Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET; ISBN 978-989-758-662-0, SciTePress, pages 35-45. DOI: 10.5220/0012061400003431

Buinytska, O., Varchenko-Trotsenko, L., Terletska, T., & Tiutiunnyk, A. (2021). Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy. In Digital Humanities Workshop (DHW 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 132–140. https://doi.org/10.1145/3526242.3526262

Morze, N., Varchenko-Trotsenko, L., Terletska, T., & Smyrnova-Trybulska, E. (2021). Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1840, No. 1, p. 012062). IOP Publishing. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012062/pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. Session 2B: DigiTransfEd 1: Digital transformation strategies for educational institutions. Доповідь: Theoretical exploration of university ecosystem design under conditions of digital transformation. https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/ 19.09.2023

ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS. Session 6A: MROL 5: Ensuring the Quality of ICT Resources in Education. Доповідь: LMS Moodle as Means of Asynchronous Learning for Innovative Teaching Methods Implementation in Time of War. https://easychair.org/smart-program/ICTERI2023/ 19.09.2023

XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION. Session: Educational Technology. Доповідь: Theoretical exploration of university ecosystem design under conditions of digital transformation. https://icon-masted.easyscience.education/2024/#program

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність