Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
ENK zag 1.jpg
ENK zag 2.jpg

Загальні відомості

Назва дисципліни

Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОКР

Бакалавр

Напрям підготовки

"Дошкільна освіта"

Курс

3-й курс

Автор

Шевчук Антоніна Семенівна

Посилання на курс

[[1]]

Анотація

Мета навчальної дисципліни: розкриття сучасних підходів, теоретичних понять, знань, методів та методик, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей дошкільного віку; засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей дошкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.
Завдання навчальної дисципліни:

 • засвоєння студентами загальних основ теорії музичного мистецтва, теорії та методики музичного виховання, закономірностей музичного розвитку дітей дошкільного віку, оволодіння відповідними науково-теоретичними поняттями;
 • формування уявлень про сучасну систему музичного виховання, освіти і розвитку дошкільників, засвоєння державних вимог до музичної освіти дошкільників;
 • опанування системою понять і знань з методики музичного виховання дітей, формування навичок та творчих умінь організації процесу музичної освіти і розвитку дітей;
 • виховання в студентів позитивних особистісних якостей майбутнього педагога, формування професійно спрямованої компетентності під впливом музичного мистецтва і під час опанування теоретико-методичними основами музичної діяльності дітей.

Структура курсу

 • Загальна інформація про курс

(візитка, робоча програма, календарний план, критерії оцінювання, джерела, глосарій, банк тестових завдань, карта курсу, новини, презентація курсу, методичні рекомендації по роботі з ЕНК, форум)

 • Модуль 1.
 1. ПУТІВНИК ПО МОДУЛЮ (карта модуля, методичні рекомендації до модуля, форум)
 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ (структуровані лекції, посібник, самостійні завдання, мультимедійні презентації, аудіо- та відео- навчальні матеріали, кросворди навчальні)
 3. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (практичні заняття, методичні рекомендації, шкала і критерії оцінювання, теорія до кожного заняття, презентація із завданнями у парах, відео-, аудіо- матеріали)
 4. САМОСТІЙНА РОБОТА ( список ІНДЗ та критерії оцінювання, самостійні завдання та критерії оцінювання)
 5. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (модульний контроль-тест, контрольні запитання, навчальний тест)
 • Модуль 2.

Структура як у Модулі 1.

 • Підсумкова атестація

(тестові завдання підсумкового контролю, запитання для підготовки до екзамену)
Сертифікований ЕНК з використанням дистанційних технологій розроблений на підтримку студентам денної форми навчання, для покращення комунікації і співпраці, реалізації можливостей навчатися всюди і у будь-який час

Сертифікація

Додаток 1 до наказу № 648 від «16» 12. 2013 р.