Телець Юрій Володимирович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошукФото

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Телець Юрій Володимирович

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія («Теорія літератури»)

Тема наукового дослідження

Гедонізм як посттоталітарна літературна стратегія (на матеріалі сучасної української прози)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Телець Ю. (2020) Генеза літературного мейнстриму в контексті функціонування соцреалізму та постмодернізму. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Вип. №16 (2020). С. 67–74.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (05.04.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Всеукраїнський науково-теоретичний семінар для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (12.11.2019, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, м. Київ).
 • XXV Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (02.12.2019, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав).
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (28-29.05.2020, International Electronic Scientific and Practical Journal “WayScience”, м. Дніпро).
 • Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Літературний процес: (-авто)біографія, наратив, ідентичність" (16.10.2020, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Науково-практична конференція «Філологічні дослідження в сучасному міжкультурному просторі» (12-13.02.2021, "Молодий вчений", м.Чернігів).
 • І Міжнародна науково-практична конференція "Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences" (04.05.2021, Periodical scientific journal "Grail of Science", LLC International Centre Cooporative Management, м. Вінниця - Відень).
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні наукові дослідження: досягнення, інновації та перспективи розвитку» (01-02.10.2021, м. Рига, Латвія).
 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності» (08.10.2021, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
 • Міжнародна наукова конференція "Питання сучасної філології та креативні методики викладання іноземних мов у європейській системі освіти" (28.-29.12.2021, м. Венеція, Італійська Республіка. Організатор - Центр українсько-європейського наукового співробітництва).
 • Науково-практична конференція "Філологія та лінгвістика у сучасному світі" (27-28.05.2022, "Молодий вчений", м. Львів).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність