Сінько Андрій Сергійович / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Андрій Сергійович СІНЬКО


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Андрій Сергійович Сінько

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

«Інформаційна діяльність як окремий управлінський інститут соціальних комунікацій»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Мітчук Ольга Андріївна - доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

– Сінько А. С. Маркетингові та рекламні технології як складник промоції освітніх послуг. Інтегровані комунікації. 1 (13) 2022. Подано до друку;

– Сінько А. С. Інформаційна діяльність в системі соціальних комунікацій. Інтегровані комунікації. 1 (14) 2023. Подано до друку.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

– Datsenko, T., Vyhovska, O., & Sinko, A. (2020). SOCIAL MEDIA AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: USING SOCIAL NETWORKS TO RECRUIT STUDENTS. The Modern Higher Education Review, (5), 91-99;

– Новохатько Л. М., Афанасьєв І. Ю., Сінько А. С. (2023). Інформаційно-комунікаційна діяльність та аналітика під час російсько-української війни (на прикладі соціальних мереж).Communications and Communicative Technologies. Issue 23. 144–151.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Scopus:

– Chunikhina, T., Saiensus, M., Sinko, A., Iazvinska, N., Klimovych, O., & Siryk, R. (2023). Communication Strategies of Internet Marketing of Trading Enterprises. International Journal of Professional Business Review, 8(5), e01775.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

– Участь у круглому столі «Академічна доброчесність та виклики науки у часи війни: український досвід та європейські практики» (7 листопада 2022 року);

– Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку» з доповіддю на тему «Вплив війни на рівень довіри до джерел інформації, інституцій і державних комунікантів (11 квітня 2023 року);

– Виступ на пленарному засіданні ІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасний масовокомунікаційний простір: історія, реалії, перспективи» з доповіддю на тему «Сутність і функції інформаційної діяльності мовного маніпулювання в рекламі» (25 травня 2023 року);

– Виступ на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки» з доповіддю на тему «Інформаційна діяльність в системі соціальних комунікацій» (2 червня 2023 року).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність