Сіменик Євгеній Станіславович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сіменик Євгеній Станіславович

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Професійна адаптація вчителя в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Братко Марія Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства, 29 листопада 2023 р., Центр фінансово-економічних наукових досліджень, м. Кропивницький, Україна. Тема «Освітнє середовище закладу загальної середньої освіти як чинник подолання освітніх втрат здобувачів загальної середньої освіти».

2. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи», 14 грудня 2023 р., Київський університет імені Бориса Грінченка; м. Київ, Україна. Тема «Іншомовне освітнє середовище закладу загальної середньої освіти як умова професійного розвитку педагога».

3. VIII Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (04-08 грудня 2023 р.; реєстраційний номер ГШ-178 від 08.12.2023р.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

[[Категорія:Портфоліо аспірантів/{{{Спеціальність аспірантури}}}]]