Стрельцова Світлана Вікторівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Стрельцова Світлана Вікторівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНОЇ МОВИ У ГРАФІЦІ ОЛЕГА ДЕНИСЕНКА

Науковий керівник

Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Романенкова, Юлія Вікторівна, Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023)Антологія польоту у творчості Олега Денисенка Науковий альманах КМАЕЦМ "АРТ-платформа", Том 7 №1(2023) С. 99-123. DOI: https://doi.org/10.51209/platform.1.7.2023.99-123
 2. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Втілення сучасних графічних образів у мистецьких експериментах Олега Денисенка (Еколін) Український мистецтвознавчий дискурс (1). С. 29-38. ISSN 2786-5886, 2786-5894 DOI: https://doi.org/10.32782/uad.2023.1.4
 3. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Символізм художньої мови та принципи образотворення в артбуках Олега Денисенка Культура і сучасність : альманах. (1). С. 144-149. ISSN 2226–0285 DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2023.286798
 4. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Мистецькі інновації Олега Денисенка: технологічні пошуки АРТ-платФОРМА”, Том 8 (2). с. 273-294. ISSN 2708-5317 С.273-294. DOI:https://doi.org/10.51209/platform.2.8.2023.273-294
 5. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Міст катехізису як домінанта творчості Олега Денисенка. Збірник наукових праць «Теорія та практика дизайну» № 32/2024 С. 174-182. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.32.21

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2020) Скульптура Олега Денисенка як тривимірна археологія графічних творів Арт-платформа, 2 (2). с. 209-228. ISSN 2708-5325
 2. Романенкова, Юлія Вікторівна, Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Антологія польоту у творчості Олега Денисенка Науковий альманах КМАЕЦМ "АРТ-платформа", Том 7 №1(2023) DOI: https://doi.org/10.51209/platform.1.7.2023.99-123
 3. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Мистецькі інновації Олега Денисенка: технологічні пошуки АРТ-платФОРМА”, Том 8 (2). с. 273-294. ISSN 2708-5317 С.273-294. DOI:https://doi.org/10.51209/platform.2.8.2023.273-294
 4. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Етномотиви левкасів Олега Денисенка як прояв національної ідентичності Арт-Простір (Том 1 №4). с. 87-98. DOI: https://doi.org/10.28925/2519-4135.2024.45
 5. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Міст катехізису як домінанта творчості Олега Денисенка. Збірник наукових праць «Теорія та практика дизайну» № 32/2024

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2020) Інтеграція творчості художника О. Денисенка в європейський культурний простір Тези In: IV міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листопада, м.Київ.
 2. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2022) Художні образи творчих робіт О. Денисенка, виконаних в техніці левкас Тези In: Наука, освіта та суспільство: актуальні наукові дослідження, 25-26 лютого, м.Київ.
 3. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2022) Графічне втілення світосприйняття сучасного митця Олега Денисенка Тези In: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 грудня, м. Львів pp. 21-23.
 4. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Етномотиви левкасів Олега Денисенка як прояв національної ідентичності Тези In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року.
 5. Романенкова, Юлія Вікторівна, Стрельцова, Світлана Вікторівна (2023) Науковий ступінь: мета чи інструмент, нагорода чи тавро? Тези In: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану».
 6. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Виставкові проєкти творчої династії львівських митців Денисенків у США періоду російсько-української війни: мова мистецтва як мова боротьби. Тези конференції EUROINTEGRATION IN ART, SCIENCE AND EDUCATION: EXPERIENCE, DEVELOPMENT PERSPECTIVES (Міжнародна конференція. Литва) 8 березня 2024 р.
 7. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Дизайн-сфера як середовище для втілення мистецьких експериментів Олега Денисенка. Тези Міжнародної науково-практичної конференції в НАУ «Дизайн у просторі новітніх технологій», 17-18 квітня 2024 року.
 8. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Об'єкти декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну у творчості львівського митця Олега Денисенка. Тези конференції Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», 8 травня 2024 року
 9. Стрельцова, Світлана Вікторівна (2024) Арт-проєкти Олега Денисенка як засіб протистояння російській агресії. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА», 23–24 травня 2024 року

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність