Створення ПІБ/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Бондаренко Вікторія Михайлівна

2021

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

"Художні досягнення Миколи Глущенка: особливості українського та закордонних періодів творчості (1920 - 1970-ті рр.)"

Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність