Соловець Лариса Огеївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Соловець Лариса Огеївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Голова циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології, викладач, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта

 • Дніпропетровський державний університет, 1974р. Спеціальність: Російська мова та література. Кваліфікація: філолог. Викладач російської мови та літератури.
 • Український державний педагогічний університет ім. Драгоманова, 1995р. Спеціальність: Українська мова та література. Кваліфікація: вчитель української мови та літератури.

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка
Університетський коледж

Професійний досвід

Тема дисертації

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

Автор 50 науково-методичних праць з проблем світової літератури, методики навчання української мови, культурології, автор посібників «Зарубіжна література. 9 клас. Державна підсумкова атестація», етимологічного словника «У світі етимології» (у співавторстві) та ін.

2013


2012

До 2012

 • Соловець Л.О. Круглий стіл з питань компетентності та компетенції. – Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2011.
 • Соловець Л.О. Практичні аспекти формування комунікативних умінь засобами фразеології у майбутніх учителів/ Л.О. Соловець // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві», 26 – 27 травня 2011р. – Київ-Херсон, 2011. – С.17.

Тези до конференцій

2014

2013

 • Соловець Л.О. Шляхи піднесення культури мовлення фахівців з видавничої справи в умовах університетського коледжу/ Л.О. Соловець // VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», 26-27 вересня 2013р. – К., 2013. – С.19.
 • Соловець Л.О. Концепт ввічливості в прозових творах Б.Д. Грінченка / Л.О. Соловець // Міжнародна науково-практична конференція « Освіта дорослих у контексті сталого розвитку», 11-12 грудня 2013р . – К., 2013. – С.15.

2012

 • Соловець Л.О. Психологічні засади стратегії і тактики мовленнєвої поведінки вчителя / Л.О. Соловець // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 20 квітня 2012р. – К., 2012. – С.26.

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут української філології, кафедра культури української мови, стажування, тема «Концептуальні виміри тексту, дискурсу і твору», довідка №119 від 24.12 2009р.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

 • українська мова
 • світова література
 • історія світової літератури
 • текстознавство

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях