Сова Тетяна Віталіївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сова Тетяна Віталіївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Особливості психоемоційних проявів особистості в дистанційних умовах професійної взаємодії

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Литвиненко Олена Олександрівна (доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Опублікаовані тези

Сова Т., Литвиненко О. (2023) Психоемоційні прояви та соціальна поведінка особистості в контексті різних форм професійної діяльності. Електронний збірник тез доповідей «Аксіпсихологічні вектори розвитку сучасної освіти». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка , с. 403-408

Литвиненко О., Сова Т. (2023) Особливості психоемоційних проявів особистості в дистанційних умовах професійної взаємодії. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», м. Київ, 8 грудня 2023 р. / ТНУ імені В.І. Вернадського.

Сова Т.В. (2024) Психічний стан особистості в умовах дистанційної роботи. Асертивність і саморозвиток учнів та студентів з ознаками обдарованості в умовах війни: тези доповідей учасників ХVІІ науково-практичного семінару, 25 квітня 2024 р. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.с.64-65

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Сова Т.В., Литвиненко О.О., Циганчук Т.В. ПСИХІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ. Стаття опублікована у № 1 за 2024 рік у фаховому науковому журналі «Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія».

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 24-річчя кафедри психології розвитку та консультування ТНПУ імені Володимира Гнатюка «АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» 19-20 жовтня 2023 року, м. Тернопіль. Змішаний формат проведення. Тема доповіді: «Психоемоційні прояви та соціальна поведінка особистості в контексті різних форм професійної діяльності».

Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 8 грудня 2023 року, м. Київ, ТНУ імені В.І. Вернадського. Заочний формат проведення. Тема доповіді: «Особливості психоемоційних проявів особистості в дистанційних умовах професійної взаємодії.».

ХVІІ науково-практичний семінар лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Асертивність і саморозвиток учнів та студентів з ознаками обдарованості в умовах війни» 25 квітня 2024 року, м. Київ. Форма проведення – онлайн. Тема доповіді: «Психічний стан особистості в умовах дистанційної роботи».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність