Сова Володимир Миколайович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Сова Володимир Миколайович

Рік вступу

2021

Спеціальність

Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

«Удосконалення техніко-тактичної підготовки юних тхеквондистів з урахуванням їх психофізіологічних характеритик»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Ясько Лілія Володимирівна, Кандидат наук з фізичного виховання і спорту. Доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  1. Сова Володимир. Проблема мотивації дітей та підлітків до занять з тхеквондо. Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 12-13 травня, 2021р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. С. 128-130.
  2. Ясько Л., Сова В. Розвиток тхеквондо в Україні. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред.О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. С. 172-174.
  3. Sоvа V.М. ACCOUNTING OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF YOUNG TAEKWONDO PLAYERS IN THE PROCESS OF THEIR TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / За заг.ред.Огнистого А.В., Огнистої К.М. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2022. С.28-31.
  4. Ясько Л., Сова В. Оцінка рівня функціональної рухливості нервових процесів юних тхеквондистів в динаміці тренувальних занять. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 15 грудня, 2023 р.,Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2023. С. 389-392

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Ясько Лілія, Сова Володимир. Становлення та розвиток тхеквондо в Україні. Спортивна наука та здоров я людини. 2022:1 (7):140-152. DOI 10.28925/2664-2069.2022.111;
  2. Сова Володимир. Динаміка показників швидкості реакції юних спортсменів в процесі тренувальних занять тхеквондо. Спортивна наука та здоров’я людини. 2023:2 (10):154-166. DOI 10.28925/2664-2069.2022.111

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Участь у роботі ХІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань), 10 грудня 2021 року м. Київ.
  2. Участь у роботі другої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді», 27-28 жовнтя 2022 року, Тернопіль 2022
  3. Участь у роботі ІІІ Вебінару «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 10 листопада 2022 року м. Київ.
  4. Участь у роботі десятої Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі анохінських читань) 15 грудня 2023 року м. Київ.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність