Снігур Володимир Ігорович

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Снігур Володимир Ігорович

Рік вступу

2022

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Віртуальна та доповнена реальність як компонент сучасного образотворчого мистецтва України та Європи

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Братусь Іван Вікторович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WoS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Scientific internship on “Teaching and research at the autonomous university of the Republic of Poland: traditions and innovations” in Jesuit University Ignatianum in Krakow (Republic of Poland) | 2023

Академічна мобільність