Смірнова Валерія Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Смірнова Валерія Андріївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

«Проєктування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти»

Науковий керівник

Буйницька Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних наук Факультету інформаційних технологій та математики

Наукова-дослідницька діяльність

Індекси цитування в Scopus

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 2 1 13.12.2023 Переглянути профіль

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
36 4 0 17.12.2023 Переглянути профіль

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Morze, N., Buinytska, O. & Smirnova, V. (2022) Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities. Proceedings of the 9th International Workshop “Cloud Technologies in Education – 2021”, 3085, p. 139-153. http://ceur-ws.org/Vol-3085/paper24.pdf
 2. Morze, N., Buinytska, O., Smirnova, V. & Hrytseliak, B. (2023) Analysis of Research Activities of University Teachers as Part of the Education Quality Assurance System Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology - AET (1). SciTePress, pages 236-252. DOI: 10.5220/0012063300003431 (очікує на індексацію)

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Смірнова, В. А. (2022). Рейтинг дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти як інструмент забезпечення прозорості результатів досліджень. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», (13), 129-140. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.1311
 2. Смірнова, В. А. (2021). Оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти як складова системи забезпечення якості освіти. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (11), 146-157. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1113
 3. Смірнова, В. А. (2020). Дослідження відкритих цифрових інформаційних систем для аналізу результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (9), 134-144. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.11
 4. Буйницька, О. П. та Смірнова, В. А. та Тютюнник, А. В. (2019) Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету Open Educational E-environment of modern university (7). с. 1-16. ISSN 2414-0325 https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.1

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

 1. Buinytska, O., Smirnova, V., & Hrytseliak, B. (2018). Rating as Assessment Tool of Quality and Competitiveness of University. Open Educational E-environment of Modern University, (4), 16-32. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.1632
 2. Varchenko-Trotsenko, L., Smirnova, V., & Tiutiunnyk, A. (2017). E-portfolio as an Assessment Tool of the Student’s Activities. Open Educational E-environment of Modern University, (3), 161-172. Retrieved from https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.16172
 3. Буйницька, О. П., Смірнова, В. А. та Степура, І. С. (2016) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (2). с. 107-119. ISSN 2414-0325 https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.107119

Інші статті

 1. Смірнова, В. А. (2022). Рейтингове оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Інформаційні технології – 2022: зб. тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 19 трав. 2022 р. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С. 68–70
 2. Смірнова, В. А. (2021). Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Інформаційні технології – 2021: зб. тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 20 трав. 2021 р. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. С. 98–100
 3. Смірнова, В. А. (2018) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. с. 131-133.
 4. Смірнова, В. А. (2018) Технології та інструменти побудови вебометричного рейтингу для оцінювання якості освітньої та наукової діяльності університету Студентський науковий пошук - 2018: зб. тез студентської наукової конференції. с. 41-42.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль
Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-04.2021 р. Учасник проєкту
Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) «Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання» (DeDiMaMo) 01.06.2019 – 01.06.2022 Учасник проєкту
Jean Monnet №101099006 — DigTriES — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Erasmus+ Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС — DigTriES 01.10.2022-30.09.2025 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти

Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Рік
«Digital Green University Management Based On Best European Practices (DiGreU)» Erasmus KA203 Коллективний 2022

Проєктна діяльність

Назва проєкту Вид участі Рік
Пріоритетний проєкту НДЛ цифровізації освіти «Цифровий хаб Університету Грінченка – інтегрований простір освітньо-наукових та управлінських інновацій» до Стратегії розвитку Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на 2023-2027 рр. Учасниця робочої групи 2023
Загальноміський проєкт «Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка», Громадський бюджет 2022 Учасниця робочої групи 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Документ, що засвідчує
Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) Літня школа «Cultural and Scientific Promotion of the University» 8-14.10.2023 р. Kostiantyn Mazur, IRO coordinator Сертифікат

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
ІІ Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2023) Theoretical Exploration of University Ecosystem Design Under Conditions of Digital Transformation м. Івано-Франківськ Посилання вересень 2023
IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців Рейтингове оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 19.05.2022
9th International Workshop “Cloud Technologies in Education – 2021” Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities Kryvyi Rih State Pedagogical University
document.jpg
17.12.2021
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 20.05.2021
International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» Borys Grinchenko Kyiv University
document.png
26.09.2019
III Міжнародна науково-практична конференція E-portfolio as an assessment tool of the student's activities м. Київ
document.jpg
08.09.2017
Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University Kyiv
document.jpg
09.09.2016

Результати неформальної освіти

Платформа Назва курсу Організатор Документ, що засвідчує Дата завершення
Online VII Міжнародна Грінченківська наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Сертифікат 04-08.12.2023 р.
Prometheus Наукова комунікація в цифрову епоху - Сертифікат 21.11.2023 р.
Prometheus Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? - Сертифікат 13.08.2023 р.
Prometheus Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів - Сертифікат 09.08.2023 р.
- Використання штучного інтелекту в освіті: ChatGPT і більше Офіс підтримки вченого Сертифікат 14.06.2023 р.
- Онлайн-курс «Основи AI» Google Україна в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute - 16.05 – 08.06.2023 р.
- Курс підвищення кваліфіації «Бренд науковця у цифровому світі» Інноваційний університет, Офіс підтримки вченого Сертифікат 05.12.2022
ВУМ online Академічна доброчесність в університеті ВУМ online Сертифікат 04.01.2022
ВУМ online Цифрова безпека та комунікація в онлайні ВУМ online Сертифікат 04.01.2022
Coursera Building Web Applications in PHP University of Michigan
CERTIFICATE_LANDING_PAGE~KRWRZHH3MHJ3.jpeg
07.07.2020
Coursera Programming for Everybody University of Michigan
CERTIFICATE_LANDING_PAGE~9FGBZUD7G4J2.jpeg
07.07.2020
Coursera Python Data Structures University of Michigan
CERTIFICATE_LANDING_PAGE~RD5HZ86XR5RS.jpeg
15.07.2020