Слєпушова Ангеліна Ігорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Слєпушова Ангеліна Ігорівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Ідіолект персонажів американських анімаційних серіалів

Науковий керівник

Цапро Галина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Sliepushova, Anhelina (2020) Interjections as Idiolect Markers: A Corpus-based Approach. Studia Philologica (14). С. 87-91. ISSN 2412-2491 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35722/

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Sliepushova, Anhelina (2021) An Adult-Minded Baby: An Evil Prodigy in Family Guy? Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 32(71) (2). С. 214-218. ISSN 2710-4664

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36586/

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Файл:А.Слєпушова.pdf

  • V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» (4 листопада 2020 р.), Київський університет імені Бориса Грінченка

Файл:Сертифікат конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА-сторінки-42.pdf

  • ІІ міжнародна науково-практична онлайн конференція “Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя”, 17.11.2020, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Mother-Daughter Discourse in Family Guy: a Corpus-Based Analysis
Сертифікат Слєпушова А.І..jpg
  • The 11th Annual Alabama Languages Conference 'Embracing Language in a Changing World' (19.02.2021), The University of Alabama (Tuscaloosa, Alabama, USA)

Файл:Alabama Conference.pdf

  • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу», 06.04.2021, м. Київ, Fathers’ Discourse in American Animated Series

Файл:Document.pdf

  • Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі», 18-19 червня 2021 р., м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Siblinghood: Contrastive Roles in Family Discourse

Файл:TNU Sliepushova.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Дослідницький модуль, Київський університет імені Бориса Грінченка, 23.03.2021 - 11.05.2021 http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/5340/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20356.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

1. Курс Віллі ван Піра, доктора наук, професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана "Literary Studies: Old and New" (12-14 листопада 2020 р.), Київський університет імені Бориса Грінченка Файл:Слєпушова А..pdf

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність