Скіпальська Галина Богданівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Скіпальська Галина Богданівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

«Соціальна підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства, громадськими та благодійними організаціями».

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, кандидат наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Наукові Публікації

1. Демченко І., Булига Н., Савенко О., Скіпальська Г., Брагінська О. Питання підліткового здоров’я у медичній реформі : адвокаційний звіт. Київ : 2021. 28 с. URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%CC%86%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82.pdf

2. Скіпальська Г.Б., Цвєткова Н.М., Файдюк О.В. Методичні рекомендації щодо діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС та членам їх родин : посіб. Київ : Видавництво КІМ, 2021. 28 с. Рекомендовано до друку та використання Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №2 від 17 лютого 2021 року). URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9C%D0%91-%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%A1_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

3. Скіпальська Г. Форми роботи з дівчатами та жінками, які постраждали від домашнього насильства: досвід МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” // Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення : європейський та національний вимір : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2021 року) [Текст] / за заг. ред. С. Ю. Чернети. Луцьк, 2021. C. 130-134

4. Скіпальська Г., Ляднева-Ірлік А., Музичук О., Добринін І., Сафронова О. Клініка з прав людини: модель надання комплексних послуг з реабілітації потерпілих від катувань в місцях несвободи : тренінговий посіб. Київ: 2020. 50 с. URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_-1.pdf

5. Федорович Н.В., Скіпальська Г.Б., Цвєткова Н.М. Забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги як спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства : метод. посіб. / за ред. Г.Б. Скіпальської, О.О. Кочемировської, Н.М. Цвєткової. Київ: 2020. 190 с. Рекомендовано до друку та використання Вченою Радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №3 від 25 березня 2020 року) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%91.pdf

6. Федорович Н. В., Скіпальська Г. Б., Краснолобова І. та ін. Створення та забезпечення діяльності притулків для осіб, постраждалих від домашнього насильства : метод. посіб. Київ : Видавничий дім “Калита”, 2019. 176 с. Рекомендовано до друку та використання Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №5 від 29 травня 2019 року) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Stvorennya-ta-zabezpechennya-diyalnosti-prytulkiv-dlya-osibpostrazhdalyh-vid-domashnyogo-nasylstva.pdf

7. Бордіян Я. І., Журавель Т. В., Кулаковська О. Л., Скіпальська Г.Б. та ін. Попередження домашнього насильства щодо дівчат та жінок у м. Києві: модель, особливості, перспективи : посіб. Київ: Видавничий дім “Калита”, 2017. 98 с. Рекомендовано до друку та використання Вченою радою Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №5 від 15 лютого 2017 року) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Last-version_Prevention_Violence_Manual.pdf

8. Брусенко О. Л., Журавель Т. В., Лях Т. Л. та ін. Сходинки до здоров'я: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять : навч.-метод. посіб. / за ред. Т. В. Журавель., Т.В. Лях, Г.Б. Скіпальської Київ : Видавничий дім “Калита”, 2017. 232 с. Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з основ здоров'я Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 20 листопада 2012 року №14.1/12-Г-358). URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/shodinki-print---------7.pdf

9. Веретенко Т.Г., Єсипенко О.М. та ін. Сходинки здоров’я для батьків : просвітницько-профілактична тренінгова програма : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Т.Л. Лях, Г.Б. Скіпальської. Київ : Видавничий дім “Калита”, 2015. 156 с. Рекомендовано до друку оперативною нарадою управління кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної системи України (Протокол №12 від 16 березня 2014 року). Рекомендовано кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №5 від 16.06.2015 р.) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Sxodinki------------------------------.pdf

10. Бондаровська В.М., Скіпальська Г.Б. та ін. Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В.М. Бондаровської, Т.В. Журавель, Ю.В. Пилипас. Київ : Видавничий дім “Калита”, 2014. 282 с. ISBN 978-617-7152-14-8 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, протокол №3 від 12 листопада 2014 р. Рекомендовано до використання Департамент сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України (лист від 22.10.2014 № 138/59/206-14) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Program-violence-soc-ver-21-.pdf

11. Бєлякова А.В., Боголюбова О.М., Воробйовський О.В. та ін. Посібник з методики міждисциплінарного ведення випадку при роботі з безпритульними, бездоглядними дітьми : посіб. / за заг. ред. Г.Б. Скіпальської. Київ : Старт-98, 2010. 68 с. URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/ourbook2.pdf

12. Журавель Т.В., Лях В.В., Лях Т.Л., Скіпальська Г.Б. Сходинки: просвітницько-профілактичні тренінгові заняття з підлітками : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ : Видавничій дім “Калита”, 2010. 164 с. Рекомендовано Вченої Радою Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (Протокол №3 від 25.10.2010 року) URL: http://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/ourbook31.pdf

13. Посібник з методики мультидисциплінарного ведення випадку / Організація “Лікарі світу-США” : посіб. Київ: 2007. 36 с.

Тези конференції:

1. Скіпальська Г.Б. “Спеціалізовані послуги для постраждалих від домашнього насильства осіб: що пропонують державні та громадські організації?”. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики” (19 листопада 2020 р., Київ).

2. Скіпальська Г. Форми роботи з дівчатами та жінками, які постраждали від домашнього насильства: досвід МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” // Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення : європейський та національний вимір : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2021 року) [Текст] / за заг. ред. С. Ю. Чернети. Луцьк, 2021. C. 130-134.

3. Скіпальська Г.Б., Полівко Л. Ю., Значущість організацій громадянського суспільства в період воєнного стану // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 березня 2022 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. C. 60-62.

4. Скіпальська Г.Б. Гендерно-зумовлене насильство в умовах війни: рекомендації для надавачів соціальних послуг // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади”, 9 червня 2022 р.

5. Скіпальська Г. Б. Партнерство громадських та державних організацій у наданні соціальних послуг постраждалим від гендерно-зумовленого насильства в Україні. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2022 р., м. Ніжин) / за заг. ред. О. В. Лісовця та С. О. Борисюк. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022.С. 84–87.

6. Скіпальська Г.Б. Підготовка фахівця соціальної сфери щодо питань протидії гендерно зумовленому насильству, у тому числі, домашньому насильству // Соціально освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти. / -V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Київ, 25-26 жовтня 2023 р. https://drive.google.com/file/d/1BzsA91wox7qWGL7iayi8svSvrHfH2a6X/view


Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Наукові статті, опубліковані в наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України 1. Скіпальська Г., Лях Т., Клішевич Н. Аналіз зарубіжних практик протидії домашньому насильству в період пандемії COVID-19. Науковий вісник Ужгородського університету. 2021. №2 (49). С. 192–197. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.192-197

2. Скіпальська Г. Б., Лях Т. Л., Клішевич Н. А. Жінки, які постраждали від насильства, як об’єкт соціальної роботи. Ввічливість. Humanitas. 2021. № 5. С. 82–89. DOI: https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.5.12

3. Лях Т., Лехолетова М., Скіпальська Г. Аналіз запитів населення щодо отримання соціально-психологічної допомоги та підтримки в умовах COVID-19. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. 2021. № 1(7). С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.17721/2616-7786.2021/7-1/4

4. Скіпальська Г. Модель надання психосоціальної підтримки жінкам, постраждалим від домашнього насильства, громадськими та благодійними організаціями. Ввічливість. Humanitas. 2023. № 2. С. 138–144. DOI: https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.2.20


Статті у закордонних виданнях

1. Rushwan S., Skipalska H., Capasso A., Navario P., Castillo T. (2023) Understanding Domestic Violence Among Older Women in Ukraine: A Secondary Analysis Using Gender-Based Violence Screening Data. Journal of Interpersonal Violence [online]. Dec 15, 2023. Available from: https://doi.org/10.1177/08862605231214594

2. Ariadna Capasso, Halyna Skipalska, Jaime Nadal, Pavlo Zamostian, Olesia Kompaniiets, Peter Navario, Theresa P. Castillo (2022). Lessons from the field: Recommendations for gender-based violence prevention and treatment for displaced women in conflict-affected Ukraine. Lancet Regional Health – Europe 2022 [online], May 2022. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00101-6/fulltext

3. Capasso, A., Skipalska H., Chakrabarti, U., Guttmacher, S., Navario, P., and Castillo, T. P. (2021). Patterns of Gender-Based Violence in Conflict-Affected Ukraine: A Descriptive Analysis of Internally Displaced and Local Women Receiving Psychosocial Services. Journal of Interpersonal Violence [online]. 29 December 2021. Available from: https://doi.org/10.1177/08862605211063009

4. Capasso, A., Skipalska H., Guttmacher, S., Tikhonovsky, N. G., Navario, P., and Castillo, T. P. (2021). Factors associated with experiencing sexual violence among female gender-based violence survivors in conflict-afflicted eastern Ukraine. BMC Public Health [online]. 789 (2021), 24 April 2021. Available from: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-021-10830-9.pdf

5. Dauria, E., Tolou-Shams, M., Skipalska, H., Hodgdon, S. (2018). Outcomes of the “STEPS” HIV prevention training program for young males in the penitentiary institution, Ukraine. International Journal of Prisoner Health [online]. 14(2):00-00, April 2018. DOI: 10.1108/IJPH-02-2017-0007 Available from: https://www.researchgate.net/publication/324545930_Outcomes_of_the_STEPS_HIV_prevention_training_program_for_young_males_in_the_penitentiary_institution_Ukraine

6. Nerlander, L., Zapata, L., Yorick, R., Skipalska, H., Smith, R., Kissin, D., Jamieson, D., Vitek, C., Hillis, S. (2015). Behaviors Associated with a Risk of HIV Transmission From HIV-Positive Street Youth to Non–Street Youth in Ukraine. Sexually transmitted diseases, 42(9), September 2015, pp. 513-20. DOI: 10.1097/OLQ.0000000000000326 Available from: https://www.researchgate.net/publication/281057871_Behaviors_Associated_With_a_Risk_of_HIV_Transmission_From_HIV-Positive_Street_Youth_to_Non-Street_Youth_in_Ukraine

7. Tripathi, V., King, E., Finnerty, E., Koshovska-Kostenko, N., Skipalska, H. (2013). Routine HIV counseling and testing during antenatal care in Ukraine: A qualitative study of the experiences and perspectives of pregnant women and antenatal care providers. AIDS Care[online], 25(6), January 2013. DOI: 10.1080/09540121.2012.749332 Available from: https://www.researchgate.net/publication/234132091_Routine_HIV_counseling_and_testing_during_antenatal_care_in_Ukraine_A_qualitative_study_of_the_experiences_and_perspectives_of_pregnant_women_and_antenatal_care_providers

8. Yorick, R., Skipalska, H., Suvorova, S., Sukovatova, O., Zakharov, K., Hodgdon, S. (2012). HIV Prevention and Rehabilitation Models for Women Who Inject Drugs in Russia and Ukraine . Advances in preventive medicine [online], 05 December 2012, 2012:316871. DOI: 10.1155/2012/316871 Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529453/

9. Yorick, R., Skipalska, H., Grytsaienko, N., Hodgdon, S. (2012). Targeted, gender-sensitive support for street girls: linking the most vulnerable to care. In: XIX International AIDS Conference, Washington, DC, July 2012 DOI: 10.1108/IJPH-02-2017-0007 Available from: https://www.researchgate.net/publication/289941881_Targeted_gender-sensitive_support_for_street_girls_linking_the_most_vulnerable_to_care Full text available from:: https://www.researchgate.net/publication/289941881_Targeted_gender-sensitive_support_for_street_girls_linking_the_most_vulnerable_to_care/download

10. Hillis, S., Zapata, L., Robbins, C., Kissin, D., Skipalska, H., Yorick, R., Finnerty, E., Marchbanks, P., Jamieson, D. (2011). HIV seroprevalence among orphaned and homeless youth: no place like home. AIDS (London, England), 26(1), pp. 105-10. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32834c4be4 Available from: https://www.researchgate.net/publication/51609159_HIV_seroprevalence_among_orphaned_and_homeless_youth_No_place_like_home

11. Robbins, C., Zapata, L., Kissin, D., Shevchenko, N., Yorick, R., Skipalska, H., Finnerty, E., Ornstein, T., Marchbanks, P., Jamieson, D., Hillis, S. (2010). Multicity HIV seroprevalence in street youth, Ukraine. International Journal of STD & AIDS, 21(7), July 2010, pp. 489-96. DOI: 10.1258/ijsa.2010.010097 Available from: https://www.researchgate.net/publication/46306422_Multicity_HIV_seroprevalence_in_street_youth_Ukraine

12. Zapata, L., Kissin, D., Robbins, C., Finnerty, E., Skipalska, H., Yorick, R., Jamieson, D., Marchbanks, P., Hillis, S. (2010). Multi-city assessment of lifetime pregnancy involvement among street youth, Ukraine. American Journal of Epidemiology, June 2010, In: 43rd Annual Meeting of the Society-for-Epidemiologic-Research, Volume: 171 Available from: https://www.researchgate.net/publication/295129899_MULTI-CITY_ASSESSMENT_OF_PREGNANCY_AMONG_STREET_YOUTH_UKRAINE

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. Patterns of Gender-Based Violence in Conflict-Affected Ukraine: A Descriptive Analysis of Internally Displaced and Local Women Receiving Psychosocial Services / A. Capasso, H. Skipalska, U. Chakrabarti, S. Guttmacher, P. Navario, T. P. Castillo. Journal of Interpersonal Violence. 2021. P. 088626052110630. URL: https://doi.org/10.1177/08862605211063009

2. Factors associated with experiencing sexual violence among female gender-based violence survivors in conflict-afflicted eastern Ukraine / A. Capasso, H. Skipalska, S. Guttmacher, N. G. Tikhonovsky, P. Navario, T. P. Castillo. BMC Public Health. 2021. Vol. 21, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10830-9

3. Lessons from the field: Recommendations for gender-based violence prevention and treatment for displaced women in conflict-affected Ukraine / A. Capasso, H. Skipalska, J. Nadal, P. Zamostian, O. Kompaniiets, P. Navario, T. P. Castillo. The Lancet Regional Health - Europe. 2022. P. 100408. URL: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100408

4. Understanding Domestic Violence Among Older Women in Ukraine: A Secondary Analysis Using Gender-Based Violence Screening Data / S. Rushwan, H. Skipalska, A. Capasso, P. Navario, T. Castillo. Journal of Interpersonal Violence. 2023. URL: https://doi.org/10.1177/08862605231214594

5. Dauria, E., Tolou-Shams, M., Skipalska, H., Hodgdon, S. (2018). Outcomes of the “STEPS” HIV prevention training program for young males in the penitentiary institution, Ukraine. International Journal of Prisoner Health [online]. 14(2):00-00, April 2018. DOI: 10.1108/IJPH-02-2017-0007 Available from: https://www.researchgate.net/publication/324545930_Outcomes_of_the_STEPS_HIV_prevention_training_program_for_young_males_in_the_penitentiary_institution_Ukraine

6. Nerlander, L., Zapata, L., Yorick, R., Skipalska, H., Smith, R., Kissin, D., Jamieson, D., Vitek, C., Hillis, S. (2015). Behaviors Associated with a Risk of HIV Transmission From HIV-Positive Street Youth to Non–Street Youth in Ukraine. Sexually transmitted diseases, 42(9), September 2015, pp. 513-20. DOI: 10.1097/OLQ.0000000000000326 Available from: https://www.researchgate.net/publication/281057871_Behaviors_Associated_With_a_Risk_of_HIV_Transmission_From_HIV-Positive_Street_Youth_to_Non-Street_Youth_in_Ukraine

7. Tripathi, V., King, E., Finnerty, E., Koshovska-Kostenko, N., Skipalska, H. (2013). Routine HIV counseling and testing during antenatal care in Ukraine: A qualitative study of the experiences and perspectives of pregnant women and antenatal care providers. AIDS Care[online], 25(6), January 2013. DOI: 10.1080/09540121.2012.749332 Available from: https://www.researchgate.net/publication/234132091_Routine_HIV_counseling_and_testing_during_antenatal_care_in_Ukraine_A_qualitative_study_of_the_experiences_and_perspectives_of_pregnant_women_and_antenatal_care_providers

8. Yorick, R., Skipalska, H., Suvorova, S., Sukovatova, O., Zakharov, K., Hodgdon, S. (2012). HIV Prevention and Rehabilitation Models for Women Who Inject Drugs in Russia and Ukraine . Advances in preventive medicine [online], 05 December 2012, 2012:316871. DOI: 10.1155/2012/316871 Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529453/

9. Yorick, R., Skipalska, H., Grytsaienko, N., Hodgdon, S. (2012). Targeted, gender-sensitive support for street girls: linking the most vulnerable to care. In: XIX International AIDS Conference, Washington, DC, July 2012 DOI: 10.1108/IJPH-02-2017-0007 Available from: https://www.researchgate.net/publication/289941881_Targeted_gender-sensitive_support_for_street_girls_linking_the_most_vulnerable_to_care Full text available from:: https://www.researchgate.net/publication/289941881_Targeted_gender-sensitive_support_for_street_girls_linking_the_most_vulnerable_to_care/download

10. Hillis, S., Zapata, L., Robbins, C., Kissin, D., Skipalska, H., Yorick, R., Finnerty, E., Marchbanks, P., Jamieson, D. (2011). HIV seroprevalence among orphaned and homeless youth: no place like home. AIDS (London, England), 26(1), pp. 105-10. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32834c4be4 Available from: https://www.researchgate.net/publication/51609159_HIV_seroprevalence_among_orphaned_and_homeless_youth_No_place_like_home

11. Robbins, C., Zapata, L., Kissin, D., Shevchenko, N., Yorick, R., Skipalska, H., Finnerty, E., Ornstein, T., Marchbanks, P., Jamieson, D., Hillis, S. (2010). Multicity HIV seroprevalence in street youth, Ukraine. International Journal of STD & AIDS, 21(7), July 2010, pp. 489-96. DOI: 10.1258/ijsa.2010.010097 Available from: https://www.researchgate.net/publication/46306422_Multicity_HIV_seroprevalence_in_street_youth_Ukraine

12. Zapata, L., Kissin, D., Robbins, C., Finnerty, E., Skipalska, H., Yorick, R., Jamieson, D., Marchbanks, P., Hillis, S. (2010). Multi-city assessment of lifetime pregnancy involvement among street youth, Ukraine. American Journal of Epidemiology, June 2010, In: 43rd Annual Meeting of the Society-for-Epidemiologic-Research, Volume: 171 Available from: https://www.researchgate.net/publication/295129899_MULTI-CITY_ASSESSMENT_OF_PREGNANCY_AMONG_STREET_YOUTH_UKRAINE

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Основні положення, висновки, практичні результати дисертації та навчання представлено в доповідях на 18 науково-практичних конференціях, семінарах, конференціях і форумах різного рівня: міжнародних — Кризова науково-практична конференція мережі ВООЗ IBP «Жінки під перехресним вогнем: сексуальне насильство проти жінок в Східній Україні в умовах конфлікту» (Тайланд, 14 липня 2020 р.); І Міжнародна науково-практична конференція (Луцьк, 27–29 травня 2021 року); VІІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 11-12 березня 2022 року); Міжнародний форум «Europian Health Forum Gastein» (м. Гаштайн, 20 травня 2022 р.); Міжнародна конференція «Women Peacebuilders» Global» (НьюЙорк, онлайн, 27 жовтня 2022 р.); Щорічна зустріч Американської асоціації охорони здоров’я «Сексуальне насильство проти жінок на територіях Східної України в умовах конфлікту: пов’язані ризики, захисні фактори і доступ до допомоги» (Атланта, онлайн, жовтень 2023 р.); Європейська конференція з громадського здоров’я, (Дубін, 8-12.11.2023 р.). та

всеукраїнських — ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (Київ, 19 листопада 2020 р.); Форум Міністерства внутрішніх справ на тему: «Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії» (Київ, 08 грудня 2020 р.); Національний Форум «Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325: впровадження на національному та місцевому рівнях» (Київ, 24-25 травня 2021 р.); Жіночий форум «Жіноче лідерство у процесах розбудови демократичного суспільства» (Київ, 04 червня); IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (Київ, 9 червня 2022 р.); Міжнародна зустріч жінок-правозахисниць з України та Боснії і Герцеговини в рамках ОБСЄ (м. Відень, 02 лютого 2023 р.); Міжнародна панельна дискусія в рамках 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок (м. Нью-Йорк, 11 березня 2023 р.); Конференція «Вперед і вгору: реформування України під час війни» (Київ, 18-19 травня 2023 р.); V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (Київ, 25-26 жовтня 2023 р.); «Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від ГЗН» (Київ, 28-29.11.2023 р.); Підсумкова конференція проєкту «Жінки України» (Київ, 29.11.2023 р.). Основні результати дисертаційної роботи обговорено й отримано позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, семінарах та щорічних звітних науково-практичних конференціях Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, 2020-2023 рр.).

Додатково:

1. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Київ, 25-26 жовтня 2023 р.

2. Конференція "Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від ГЗН", 28 -29.11.2023 р.

3. Підсумкова конференція проєкту «Жінки України», 29.11.2023 р.

4. Європейська конференція з громадського здоров’я, 8 – 12.11.2023 р.

5. ІV Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, 10 листопада 2022 року.

6. ІV Всеукраїнській науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 9 червня 2022 року, Суми.

7. 3.Конференція "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології", яка проходила 11-12 березня 2022 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

8. І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір”, 27-29 травня 2021 р., м. Київ. Запис виступу за темою і подані тези: “Форми роботи з дівчатами та жінками, які постраждали від домашнього насильства: досвід МБФ «Українська фундація громадського здоров’я” https://www.youtube.com/watch?v=FVCGZiNhWsE

9. Національний Форум «Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325: впровадження на національному та місцевому рівнях», 24-25 травня 2021 року, Галина Скіпальська, виступ на пленарній сесії ”Стратегічні цілі Національного плану дій: огляд завдань та заходів” за темою: «Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства. Реалізація стратегічної цілі 4»

10. Круглий стіл МОЗ, 21 травня 2021 р. Галина Скіпальська, виступ за темою: «Виклики у питаннях реагування на ГЗН та ДН, та наданні послуг для постраждалих».

11. Форум Міністерства внутрішніх справ на тему: Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії.», 08.12.2020 р. Сесія ІІ. Проблемні питання реалізації суб’єктами взаємодії комплексного підходу у подоланні ДН. Галина Скіпальська, виступ за темою: «Виклики у сфері запобігання та протидії ДН».

12. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір» 27-29 травня 2021 р. Тези «Форми роботи з дівчатами та жінками, які постраждали від домашнього насильства: досвід МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

13. Міжурядова робоча група питань репродуктивного здоров'я в умовах кризи,конференція. "Жінки під перехресним вогнем: сексуальне насильство проти жінок в Східній Україні в умовах конфлікту". Он-лайн, Тайланд, 14 липня 2020 року.

14. Європейська конференція з громадського здоров'я, Марсель, Франція, 2019.

15. Конференція BEAR TRust Fund, "GBV in Ukraine: protection and prevention", Лондон, 2019.

16. Міжнародна конференція щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту, Осло, Норвегія, 2019.

17. Міжнародна конференція з ВІЛ/СНІД, Вашингтон, США, 2018.

18. Міжнародна конференція з ВІЛ/СНІД, Відень, Австрія, 2016.

19. Міжнародна конференція з ВІЛ/СНІД, Мельбурн, Австралія, 2014.


Навчання: 2021 р. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом», 0,1 кредити ЄКТС (сертифікат про участь у круглому столі)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

2020, HealthRight International and New York University, Analysis of UN IMS GBV Forms data (2016-2017).

2019-2020, Українська фундація громадського здоров'я та ООНЖІНКИ, якісне дослідження «Безпечне місто».

2020, Українська фундація громадського здоров'я за підтримки МФ "Відродження", дослідження «Громадська думка жителів м. Слов’янськ про високий рівень безпеки в місті».

2019, Українська фундація громадського здоров'я за підтримки МФ "Відродження", дослідження щодо залежності між скоєним злочином, домашнім насильством, насильством за ознакою статі та вживанням наркотичних речовин серед засуджених жінок з використанням змішаних методів.

2018-2020, HealthRight International, Individual and Systems-Level Factors Shaping HIV/STI Risk among Emerging Adults on Probation in Ukraine.

2014-2015, HealthRight International, Assessment of medical and psychosocial services for adolescents living with HIV (ALHIV).

2013-2014, Ukrainian Foundation for Public Health, Assessment of VAW cases among vulnerable women in Ukraine.

2010, HealthRight International, A case study of women’s experiences with HIV testing during pregnancy in the Donetsk region.

2008, HealthRight International, US Centers of Disease Control and Prevention (CDC)-funded HIV seroprevalence surveys among street-involved youth in Ukraine.

Грантові заявки

• Створення платформи SafeWomenHub для надання невідкладної психо-соціальної допомоги жінкам з дітьми та дівчатам, які постраждали від насильства, пов’язаного з війною, березень 2022 р. У відповідь на численні порушення прав жінок і дівчат в наслідок воєнних дій в Україні МБФ «Українська Фундація Громадського Здоров’я» за підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй (WPHF) та структури ООН Жінки в Україні створює платформу SafeWomenHUB, для надання невідкладної психологічної, гуманітарної та соціально-правової допомоги жінкам та дівчатам, які постраждали від війни, ГЗН, та підвищення їх обізнаності щодо запобігання сексуальному насильству, сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.

• Створення центрів для дітей, постраждалих від злочинів та насильства за моделлю Барнахус, ЮНІСЕФ, 2021-2023 р.

• Створення центрів для жінок та дітей, постраждалих від війни та насильства, 2022-2023 р.

Міжнародне стажування

Crisis Leadership Program - Extend, certificate of the Center of Humanitarian Leadership (October 2023, Istanbul)

SSPH+ Lugano Summer School in Public Health Policy, Economics, and Management 2022, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland, MHP: Policy options on mental health, 22-24.08.2022

SSPH+ Lugano Summer School in Public Health Policy, Economics, and Management 2022, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland, Strategic Project Management, 25-27.08.2022

2002, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія) www.iiasa.ac.at лауреат "Young Scientific Summer Program".

2014, Програма "Відкритий світ" для представників громадських організацій, (США).

Академічна мобільність