Скляр Олена Олександрівна / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

ПІБ

Скляр Олена Олександрівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова)

Тема наукового дослідження

Інвективна лексика української мови в політичному дискурсі: семантичний і комунікативно-функційний аспекти

Науковий керівник

Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Інвективна лексика: юридичний і лінгвістичний аспекти / О.О. Скляр // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "На перетині мови і права". - Київ, 2019.

2. Поза межами норми: про інвективну лексику в мовленні українців / О.О. Скляр //Матеріали Міжнародної наукової конференції "Український мовний світ у слов'янському всесвіті". - Київ, 2019. - С. 75-77

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства", 13.12.2018, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція "На перетині мови і права", 21.02.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

3. IV Міжнародна наукова конференція "Мова: класичне-модерне-постмодерне", 10.10.2019, Нацыональний уныверситет "Києво-Могилянська академія", м. Київ.

4. Міжнародна наукова конференція "Український мовний світ у слов'янському всесвіті", 28.11.2019, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем", 3.12.2019, м. Київ.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність