Ситник Віктор Олегович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ситник Віктор Олегович

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

Монетизація цифрових видавничих проєктів

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Шпак Віктор Іванович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Стаття у колективній монографії "SCIENCE AND SOCIETY: TRENDS OF INTERACTION". Назва статті "КНИЖКОВІ SUMMARIES В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОНЕТИЗАЦІЇ" https://www.eo.kiev.ua/resources/arhivMonographs/zmist-mono-12/article_182_187.pdf

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність