Ситник Ірина Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошукПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ситник Ірина Володимирівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТЬ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Ситник І.В., "ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ В МАЙСТЕРНІ ВИКЛАДАЧА ЖИВОПИСУ ФЕДОРА КРИЧЕВСКОГО" [1] Науковий збірник "Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка", №35.2021 р. C.49-56, ISSN 2308-4855.
  • Sytnyk I., "Conceptual and artistic fundamentals of Tetiana Yablonska’s neo-folklorism" Науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, прийнято до публікації.

[2].ISSN 1992-5514 (Print) | 2618-0987 (Online) | сс. (pp.) 35–40

  • Ситник І.В. , "ТВОРИ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ В КОЛЕКЦІЇ ДИРЕКЦІЇ ХУДОЖНІХ ВИСТАВОК УКРАЇНИ". Науковий збірник «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» Рівненський державний гуманітарний університет та Інститут культурології Національної академії мистецтв. [3].ISSN 2411-1546. Випуск 40/2022. Ст. 72-78
  • Ситник І. В. "РИСУНОК В КОНТЕКСТІ ГРАФІЧНОГО ДОРОБКУ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ" Стаття прийнята до публікації в випуск № 52 (16-06-22) Фахове видання категорії Б«Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка


Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Ситник І.В., "Погляд мистецтвознавців ХХІ століття на творчість Тетяни Яблонської". VII Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації", 07-08 квітня 2020р., Харків, Україна. Видано сертифікат.
  • Ситник І.В., [4]"Творча спадщина Тетяни Яблонської у виданнях 2000-х років". І Міжнародна науково-теоретична конференція "Interdiciplinary reserch: scientific horizons and perspectives", 12 березня 2021р., Вільнюс , Литва.
  • Iryna Sytnyk, "EVENTS DEDICATED TO THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF UKRAINIAN ARTIST TETIANA YABLONSKA".[5] IX Міжнародна науково-практична кнференція «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS»

19-21 травня 2021 року, Торонто, Канада. Опубліковано, надано сертифікат.

  • Ситник І.В., Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Дев’яті Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922-1998), 20 листопада 2021 року.«Твори Тетяни Яблонської в колекції Кмитівського музею образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука», очна участь з виступом. [6] [7]

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність