Сиротич Наталія Богданівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Сиротич Наталія Богданівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач

Освіта

У 2004 р. закінчила з відзнакою Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського (напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта» та 6.010100 «Дошкільне виховання», кваліфікація «вихователь дітей дошкільного віку; вчитель 1 класу чотирьохрічної початкової школи);

У 2007 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта» та 6.010100 «Дошкільне виховання», кваліфікація «організатор дошкільної освіти; вихователь дітей дошкільногого віку);

У 2010 закінчила аспірантуру кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціалізацією 13.00.08 «Дошкільна педагогіка».

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

із листопада 2012 н.р. й до цього часу − викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

із лютого 2012 р. – методист відділу виховних технологій Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2009 р. – керівник арт-студії для дітей раннього та дошкільного віку у Київському сімейному центрі «Пірамідка»;

2005 р. – 2010 рр. – музичний керівник ДНЗ №135 м. Львова;

2004 р. – учитель першого класу СШ №169 м. Києва;

2003 р. – музичний керівник «Навчального закладу «Європейський колегіум»;

2002-2003 рр. – керівник театрального дитячого гуртка «Барви» СШ№137 м. Києва.

Тема дисертації

«Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь старших дошкільників засобами театралізованої діяльності» (13.00.08 – «Дошкільна педагогіка»).

Контакти

ліворуч]

Тел.роб.: 295-69-44

E-mail: bibabo@ukr.net

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Машовець М.А.

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

ліворуч]

2014

1. Наталія Сиротич. Різновиди театральної ляльки-рукавички // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 1 (62), січень, 2014.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. - С.56-57.

2. Наталія Сиротич. Театр ляльок-підколінників – новий вид лялькового театру // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 1 (62), січень, 2014.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. - С.58-62.

3. Сиротич Н.Б. Формування компетентності дітей дошкільного віку у сфері театральної освіти // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ) /редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2014.- 376., С.275-280.

4. Сиротич Н.Б. К.Д. Ушинський про важливість «вираження душевних почувань» у сприйнятті сучасного мистецтва театру // Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського): матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2014 р. / М-во освіти і науки України. Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім.К.Д.Ушинського», Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк,Л.Л.Хоружа, В.І.Ковальчук, О.С. Зубченко]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 280 с.


2013

5. Наталія Сиротич. Образотворчий калейдоскоп // Мистецтво та освіта: Науково-методичний журнал, №4 (70), 2013. – «Мистецтво та освіта», 2013. - С. 8-16.

6. Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи з педагогами. Тренінги ("Вихователь - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності вихователя"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователів", "Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя"; "Вихователь - режисер дитячого театру"; "Дошкільна педаогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для вихователя-методиста. – 2013. – Випуск 1.

7. Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи. Тренінги ("Учитель - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності педагогів"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності педагогів", "Психофізична свобода у професійній діяльності педагогів"; "Учитель - режисер дитячого театру"; "Педагогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для завучів школи. – 2013. – Випуск 1.

8. Сиротич Наталія. Попередження синдрому "соціокультурного споживача" засобами театралізованої гри // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 9 (58), вересень, 2013.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2013. - С.15-19.

2012

До 2012

9. Наталія Сиротич. Мова мистецтва або Використання методів арт-терапії у роботі з дітьми раннього віку // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 12 (37), грудень, 2011.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.57-61.

10. Наталія Сиротич. Дошкільна педагогіка як синкретичний вид мистецтва // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 2 (27), лютий, 2011.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.48-53.

11. Сиротич Наталія Богданівна. Розвиток творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку у процесі театралізованої діяльності // «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві»: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції Одеського Національного університетуВісник Одеського Національного університету / Ред. кол. Випуску: Т.П. Вісковатова, В.І. Подшивалкіна, З.О.Кіреєва та ін. - Том 16. Випуск 11. Частина 1., Серія: Психологія. - Одеса: Вид-во Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 2011 – 357 с., С.238-245.

12. Наталія Сиротич. Порівняльний аналіз підходів до мистецького виховання дітей дошкільного віку в Україна та Франції // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 26. / Ред. кол. Т. Кошманова, Д. Герцюк, Т. Равчина та ін. – Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010 - 293с., С.194-200.

13. Наталія Сиротич. Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, №9 (22), вересень, 2010.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.27-32.

14. Наталія Сиротич. Формуємо техніку, технологію та культуру акторського мовлення // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, №4 (17), квітень, 2010.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.16-20.

15. Наталія Сиротич. Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователя // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, №6 (19), червень, 2010.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.69-74.

16. Сиротич Н.Б. Викоритстання елементів «системи виховання актора» у навчально-виховному процесі майбутніх дошкільних педагогів // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, №1 (11), 2010. – К.: ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій». – 150 с., С.115-118.

17. Сиротич Н.Б. Творчий розвиток педагога як основа його успішної психолого-педагогічної діяльності // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій, №1 (11), 2010. – К.: ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій». – 150 с., С.118-120.

18. Наталія Сиротич. Міміка та жести у професійній діяльності вихователів дошкільних закладів // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 5 (18), травень, 2010.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.70-75.

19. Наталія Сиротич. Вихователь – режисер дитячого театру // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 12 (25), грудень, 2010.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2010. - С.55-60.

20. Сиротич Н. Обгрунтування тренінгові-ігрових технологій підготовки майбутніх дошкільних педагогів до формування творчих умінь старших дошкільників засобами театралізованої діяльності // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.10. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць.- Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 172 с., С.138-143.

21. Сиротич Наталія. Роль казкотерапевтичного театру у театралізованій діяльності старших дошкільників // Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник студентських наукових робіт / Укладачі Зданевич Л.В., Машкіна Л.А., Мисик О.С., Пісоцька Л.С. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – Вип. 5. – 209 с., С. 162-165.

22. Сиротич Н.Б. Театралізація літературних творів В. Сухомлинського як формування моральної компетентності старших дошкільників // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. - №3. – 364 с., С.121-125.

23. Марина Машовець, Наталія Сиротич. Формування акторських умінь майбутніх вихователів засобами українського фольклору // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХХХІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 189 с., С.103-107.

24. Наталія Сиротич. Вихователь – людина двох професій: педагог та актор // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, №12 (13), грудень, 2009. - К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2009. - С.50-56.

25. Марина Машовець, Наталія Сиротич. Створюємо театр удома. Театралізація дитячих художніх творів у сім’ї // Дошкілля: Журнал для люблячих батьків, педагогів, психологів, №1 (9), 2009. - «Благодійний фонд «Першевересня», 2009. - С. 10-13.

26. Наталія Сиротич. Найніжніші слова для найдорожчих людей або Свято Восьмого березня у дитячому садочку (сценарій свята) // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, №1 (2), січень, 2009.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2009. - С.71-77.

27. Сиротич Н.Б. Психолого-педагогічні дослідження підготовки майбутніх вихователів до формування творчих умінь старших дошкільників засобами театралізованої діяльності // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 264 с., С.221-222.

28. Сиротич Н.Б. Методологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. - №1. – 265 с., С.15-20.

29. Наталія Сиротич. Від гри – до театру // Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків, №2 (799), лютий 2008. – К.: Видавництво «Світич», 2008. – 32 с., С. 26-27.

30. Наталія Сиротич. Театралізація дитячих художніх творів як засіб творчого розвитку особистості дитини в сім’ї // «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл.: І.І. Загарницька, Г.В. Бєлєнька, А.В. Карнаухова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 323 с., С.212-215.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Сиротич Н.Б. Психолого-педагогічні дослідження підготовки майбутніх вихователів до формування творчих умінь старших дошкільників засобами театралізованої діяльності // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 264 с., С.221-222.

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Я- Божа дитина [Текст] : катехитичний посібник для праці з дошкільнятами (5-6 років) / авт.-упоряд. Н. Сиротич ; Катехитично-педагогічний ін-т УКУ, Комісія у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ. - Л. : Свічадо, 2006. - 208 с.: мал., ноти. - Бібліогр.: с. 203-204.

Диво твоїми руками, 1: Методи зображувальної діяльності та їх застосування у праці з дітьми. – Львів: Свічадо. – 2009.- с.64 - VIII

Методичні матеріали

2014

Наталя Сиротич. Хатинка мрій (сценарій для театру ляльок-підколінників). Як зробити ляльки-підколінники.Поради ляльководів // Джміль, №1, 2014. – С.18-19

2013

Авторський збірник казок - літературно-художній додаток (казки) до моделі формувального експерименту дисертаційного дослідження:

Сиротич Н. Казки по-новому: такі знайомі з дитинства. – Львів: Видавництво «Скриня», 2013.- 24 с.: іл.


2012

Авторський збірник казок - літературно-художній додаток (казки) до моделі формувального експерименту дисертаційного дослідження:


Сиротич Наталія. Надобраніч, Янголятко. – Львів: Свічадо, 2012 – 32 с.


До 2012

Публікації у фахових науково-методичних журналах - авторські літературно-художні додатки (казки) до моделі формувального експерименту дисертаційного дослідження:

1. Сиротич Н. Дружній Великодній кошик. Моя мама – найкраща. (образні сценки) / Джміль 1 (45), 2008. С. 26-27.

2. Сиротич Н. Найніжніші слова для найдорожчих людей, або Свято Восьмого березня у дитячому садочку / Вихователь-методист дошкільного закладу, №1 січень, 2009. С. 71 – 77.

Публікації у дитячих журналах - авторські літературно-художні додатки (казки) до моделі формувального експерименту дисертаційного дослідження:

1. Сиротич Н. Пошуки сонечка (казка) // Казкова газета для дітей та дорослих «Веселка»: Львів. – ТзОВ «Видавничий дім «Енеїда», №1 (1), 2000 – С. 15.

2. Сиротич Н. Казочка про сіру зірочку// Журнал для дітей «Дзвіночок»: Львів., 2005, №10.

3. Сиротич Н. Великодній кошик (казка) // Пригодницький журнал для дітей «Крилаті»: К. – Українська Видавнича спілка ім. Ю. Липи, №2, березень-квітень, 2010.

4. Сиротич Н. Великодній кошик (казка) // Щомісячний журнал для дітей «Ангелятко»: Львів. – ПП «Мульти Арт», №4, квітень, 2011 – С. 4-5.

5. Сиротич Н. Моя мама –найкраща (казка) // Щомісячний журнал для дітей «Зернятко»: Львів. – Видавництво «Свічадо», №5, травень, 2010. – С. 16-17.

6. Сиротич Н. Королева писанок (казка) // Щомісячний журнал для дітей «Ангеляткова наука»: Львів. – ПП «Мульти Арт», №4, квітень, 2011 – С. 14-15.

7. Сиротич Н. Як колядка шукала свої ноти // Щомісячний журнал для дітей «Ангеляткова наука»: Львів. – ПП «Мульти Арт», №1 (41), січень, 2010 – С. 2-3.

Публікації у дитячих хрестоматіях, літературних збірниках - авторські літературно-художні додатки (казки) до моделі формувального експерименту дисертаційного дослідження:

8. Сиротич Н. Як колядка шукала свої ноти. (казка) / Казки Божого саду: твори українських письменників / Упор. З. Жук. – Львів: Свічадо, 2009. – 192 с.

9. Сиротич Н. Кожушок із хмаринок. (казка) / Казки Божого саду: твори українських письменників / Упор. З. Жук. – Львів: Свічадо, 2009. – 192 с.

10. Сиротич Н. Великодній кошик (казка) / Казки Божого саду: твори українських письменників / Упор. З. Жук. – Львів: Свічадо, 2009. – 192 с.

11. Сиротич Н. Янголятко приносить сни. (казка) / Сніжнокрилі Янголи / Укл. З. Жук. – Львів: Свічадо, 2009 – 80 с.

12. Сиротич Н. Запитай у річки (казка) / Сніжнокрилі Янголи / Укл. З. Жук. – Львів: Свічадо, 2009 – 80 с.

13. Сиротич Н. Як колядка шукала свої ноти. (казка) / Зимова книжка: [Для молодшого та середнього шкільного віку]. Упор. Г. Кирієнко, З. Жук, Ю. Березенко. – К.: 2009. – 152. – (Серія «Християнська читанка»).

14. Сиротич Н. Запитай у річки (казка) / Зимова книжка: [Для молодшого та середнього шкільного віку]. Упор. Г. Кирієнко, З. Жук, Ю. Березенко. – К.: 2009. – 152. – (Серія «Християнська читанка»).

15. Сиротич Н. Як подякувати Господеві? (казка) / Весняна книжка: [Для молодшого шкільного віку]. Упор. З. Жук, Г. Кирієнко, Ю. Березенко. – К.: 2009. – 104. – (Серія «Християнська читанка»).

16. Сиротич Н. Королева писанок (казка) / Весняна книжка: [Для молодшого шкільного віку]. Упор. З. Жук, Г. Кирієнко, Ю. Березенко. – К.: 2009. – 104. – (Серія «Християнська читанка»).

Електронні публікації

Статті

2014

2013

1. Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи з педагогами. Тренінги ("Вихователь - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності вихователя"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователів", "Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя"; "Вихователь - режисер дитячого театру"; "Дошкільна педаогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для вихователя-методиста. – 2013. – Випуск 1.

2. Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи. Тренінги ("Учитель - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності педагогів"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності педагогів", "Психофізична свобода у професійній діяльності педагогів"; "Учитель - режисер дитячого театру"; "Педагогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для завучів школи. – 2013. – Випуск 1.


2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Міжнарожна науково-практична конференція «Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського)» (Київ, 2014) – виступ з доповіддю

Всеукраїнська науково-практчина конференція «Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики (Київ, 2014) – виступ з доповіддю

Третя Міжнародна науково-практична конференція Одеського Національного університету «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2011) – виступ з доповіддю

Міжвузівська студентська науково-практична конференція Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Дитяча гра: реалії та перспективи» (Хмельницький, 2010) – виступ з доповіддю

Міжнародна науково-практична конференція Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 2010) – виступ з доповіддю

Міжнародна науково-практична конференція Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника «Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи» (Івано-Франківськ, 2010) – виступ здоповіддю

Міжнародна науково-практична конференція Національний університет «Острозька академія» «Наукові докази розумового задуму в ґенезі та бутті всесвіту» (Острог, 2010) – виступ з доповіддю Міжнародна науково-практична конференція Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» (Київ, 2009) – виступ з доповіддю

Науково-практична конференція Київського університет бізнесу і технологій «Студент-дослідник – фахівець» (Київ, 2009) – виступ з доповіддю

Звітно-наукова конференція викладачів університету НПУ ім. М.П. Драгоманова «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» (Київ, 2009) – виступ з доповіддю

Міжнародна науково-практична конференція Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» (Київ, 2008) – виступ з доповіддю

Фестиваль практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест 2008» (Київ, 2008) – участь у майстер-класах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Участь у мистецьких конкурсах:

1999р. – переможець (І місце) Всеукраїнського дитячого конкурсу «Моя мама – найкраща!» у номінації «кращий поетичний твір про маму»;

2000 р. – дипломант Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії «Джерельце» ім. Й. Курлата;

2002 р. – лауреат (премія «гран-прі») Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Я гордий тим, що Українець зроду» в номінації «композитори»;

2002 р. – дипломант ІІ конкурсу гітаристів ім. Андреса Сеговії у номінації «барди-вокалісти»;

2003 р. – переможець (І місце) Київського творчого науково-пошукового конкурсу «Зірки світового мистецтва» у номінації «поетична збірка для дошкільнят»;

2003 р. – дипломант Київського міського фестивалю творчості «Молода Просвіта» у номінації «пісенна творчість»;

2004 р. – переможець (І місце) ІІІ Молодіжного фестивалю духовної пісні «Відлуння»;

2009 р. – переможець (І місце) Мережевого літературного конкурсу «Різдвяне диво» у номінації «твори для дітей»;

2012 р. – лауреат ІІ Міжнародного конкурсу на кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія» у номінації «сценарій дитячого фільму та драматургія для дітей та юнацтва».

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Досвід викладання з таких дисциплін:

«Теорія і технологія художньо-естетичного розвитку дитини» (ОКР «Магістр»)

«Культура мовлення та виразне читання» (ОКР «Бакалавр»)

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

«Культура мовлення та виразне читання» (ОКР «Бакалавр»)

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях