Сензерліхт Марія Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Рік вступу

2021 рік

Спеціальність

051 Економіка

Тема наукового дослідження

Транзит молоді на ринку праці Україні: теорія та практика

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Ільїч Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління Факультету економіки та управління Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Сензерліхт, Марія Володимирівна (2022) Сучасні тенденції розвитку молодіжного сегменту ринку праці України Science, innovations and education: problems and prospects. с. 553-556. ISSN 978-4-9783419-3-8

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.Проходження практичного курсу «Освітні інструменти критичного мислення» (сертифікат від 30.11.2020) тривалість 60 годин 2.Проходження практичного курсу «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості» (сертифікат від 18.11.2021) тривалість 15 годин. 3.Завершення практичного курсу «Основи фрілансу» (сертифікат від 16.04.2022 ) тривалістю 42 години 4.Завершення практичного курсу «Івент менеджмент» (сертифікат від 16.04.2022 ) тривалістю 42 години 5. Проходження курсу «Excel VBA(макроси):Автоматизація бізнес-задач (дата проведення 04 вересня - 25 жовтня 2022 року).Тривалість навчання 40 годин 6.Участь у конференції «Information technologies and management in higher education and sciences”, сертифікат від 28.11.2022 року тривалістю 30 год. 7.Участь у конференції «Mechanisms for ensuring economic development in the conditions of global change:international experience”(21-22 жовтня 2022 року , Латвія) сертифікат тривалістю 15 год. 8.Участь в IV International scientific and practical conference “Discussion and development of modern scientific research”(18-21 жовтня 2022 року, Фінляндія) тривалістю 24 год. 9. Участь у проєкті з розвитку співпраці та бізнесу «Uni-Biz-Bridge» (21.11.2022 – 22.11.2022 р., тривалістю 7 годин, сертифікат №129 від 22.11.2022 ) 10. Проходження практичного курсу на платформі масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS «Фундамент HR: кар’єра, ролі, компетенції та виклики» (1 грудня 2022 р., тривалістю 18 навчальних годин/0,6 кредитів ECTS, сертифікат від 1.12.2022). 11.Проходження курсу стажування з фінансового менеджменту (сертифікат від 03.04.2022 року ) Німеччина 12.Проходження підвищення кваліфікації за курсом «Основи медіації» . Термін проходження з 08.06 по 13.06.2022 року тривалістю 30 год. 13.Участь у конференції «Science , innovations and education:problems and prospects”(4-6 травня 2022 року, Токіо) сертифікат тривалістю 24 год. 14. Участь у роботі конференції «The world of science and innovation” (5-7 травня 2021 року, Лондон ) сертифікат тривалістю 24 години 15.Успішно завершений курс «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти (сертифікат від 10.09.2020 тривалістю 80 годин ) 16.Участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки , обліку , фінансів і права: теорія і практика» ( сертифікат від 04 червня тривалістю 0,2 кредити ) 17.Участь в роботі Всеукраїнської міжналузевої науково-практичної конференції «Проблеми цивілізаційної суб‘єктності України: місія науки і освіти»(29 вересня - 01 жовтня 2022 року , сертифікат обсягом 0,8 кредити ) 18.Успішно завершений курс школи HR. Сертифікат обсягом 28 годин , 15 грудня 2022 року 19. Підвищення кваліфікації за дослідницьким модулем Київський університет імені Бориса Грінченка , 22 грудня 2022 року 20. Професійне підвищення кваліфікації «Емоційний інтелект», Міжнародна школа психології «Woomen’s compass school», сертифікат від 17.02. 2023 р. 120 год (4 ECTS).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Міжнародне наукове стажування у ISMA (Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвія, м.Рига) за напрямом «Сучасні підходи до вищої освіти, що сприяють формуванню soft skills та навичок ненасильницького спілкування» (7 листопада 2022 – 9 грудня 2022 р., тривалістю 180 годин/6 кредитів ECTS, сертифікат про стажування від 9.12.2022).

Академічна мобільність

Міжнародна програма академічної мобільності персоналу «DIGITAL TEACHING» Дрезденський технічний університет (Німеччина), сертифікат від 26.02.23 р.,90 год (3 ECTS).