Салата Каріна Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Салата Каріна Олександрівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими освітніми потребами

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • 1. Медіаторська роль соціального працівника в роботі з батьками дітей із особливими освітніми потребами (ООП).
  • 2. Соціально-психологічний портрет дітей із особливими освітніми потребами (ООП).
  • 3. Збагачення мовлення дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення антонімічною лексикою.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Салата К.О., Кондратюк К.Д. "Аналіз чинників домашнього насильства щодо дітей із особливими освітніми потребами". Збірник наукових праць "Науковий Вісник Ужгородського Університету. Серія:Педагогіка. Соціальна робота". 2(47)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», доповідь на тему: «Соціальна підтрима батьків дітей з порушеннями зору в умовах громадських організацій м.Києва» (квітень, 2020) Медіа:ЗНУ_програма.pdf

2. Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти», доповідь на тему: «Виклики для практиків соціальної сфери, які здійснюють соціально-педагогічну підтримку батьків дітей з інвалідністю» (березень, 2020) Медіа:Програма_03_03_2020.pdf

3. Науково-практична конференція "Непомічені підлітки" (19-20 квітня 2019)

Науково-практична конференція "Непомічені підлітки"

4.Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики"

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики"

5.Участь у Всеукраїнській онлайн науково-практична конференція "МИРОБУДУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ" для Національної медіаторської мережі ГО "Ла Страда-Україна" 25 листопада 2020 р

участь у Всеукраїнській онлайн науково-практична конференція "МИРОБУДУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ" для Національної медіаторської мережі ГО "Ла Страда-Україна"

6. Участь в онлайн конференції "Підтримка молоді з інвалідністю та випускників інтернатів: партнерство громади, бізнесу та влади", 26 -27 листопада 2020р.

Участь в онлайн конференції "Підтримка молоді з інвалідністю та випускників інтернатів: партнерство громади, бізнесу та влади"

7. Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади" 01-02 червня 2021р., тези на тему: "Зміст соціально-педагогічної підтримки батьків дітей із особливими освітніми потребами"

Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади"

8.Участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття», доповідь на тему: «Досвід соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з ООП у США», 25 листопада 2021р. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції

Участь у державних науково-дослідних проєктах

1. Всеукраїнська науково-практичної конференції "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації", з темою "Батьківські групи: специфіка використання інтерактивного простору в закладах освіти" у співавторстві Салата К.О., Болотна А.В. Медіа:Болотна_Салата_проєкт.pdf

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи тощо)

1. Участь у VII Міжвузівському науково-практичному семінарі "Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій" (29 квітня 2020) Організатор: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" та Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Участь у VII Міжвузівському науково-практичному семінарі "Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій"

2. Фокус-група з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (29.01.2020)

3.Зустріч з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (11.02.2020)

4. Зустріч з науковцем – доктором педагогічних наук Ганною Іванівною Слозанською (10.03.2020)

5. Зустріч з Пухою Катериною, к. пед. наук, координаторкою проєктів ВГЦ «Волонтер»

6. Зустріч з Аєксєєнко Т. Ф., доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання АПН України (16.03.2020)

7.Участь у Міжнародній онлайн-конференції «Арт-терапія у роботі з сім’єю», 4-5 квітня 2020р.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткове навчання

1. Онлайн курс "Участь батьків у організації інклюзивного навчання"

Участь батьків у організації інклюзивного навчання

2. Онлайн навчання за темою: Фестиваль педагогічних ідей. (17.04.2021)

Фестиваль педагогічних ідей

Додаткова інформація