Рябова Катерина Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рябова Катерина Олегівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія ("Германські мови")

Тема наукового дослідження

Англомовний хештег як мікротекст (на матеріалі соціальних мереж Twitter, Instagram і Facebook)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Чеснокова Ганна Вадимівна, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Рябова, Катерина Олегівна (2018) АНГЛОМОВНИЙ ХЕШТЕГ ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ РОЗВІДОК. Studia Philologica, (1), 66-72. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2018.10.9

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

  1. Рябова, Катерина Олегівна (2019) Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної мережі Twitter) / К.О.Рябова. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – №9. http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/9/part_1/9-1_2019.pdf#page=129

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. ІІ міжнародна науково-практична конференція з проблем «Теоретична та прикладна лінгвістика» (Київ-Білосток, 16-17 листопада 2018 р.)
  2. «Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues In Higher Education» (Київ, 16 травня, 2019)
  3. «Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур» (м. Венеція, Італія 27-28 грудня 2019 р.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність