Рудницька Людмила Валентинівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Рудницька Людмила Валентинівна

Рік вступу:

2016

Спеціальність:

032 історія та археологія

Тема наукового дослідження:

Рокитнівський скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста

Науковий керівник:

Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Конін Ужгород Дрогобич, 15 червня 2018 р.).
 2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття», (м. Хмельницький, 26 28 жовтня 2018 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та проблеми у сфері суспільних наук у сучасному світі» (м. Баку, 14 15 грудня 2018 р.).
 4. IV-й Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції» (Варшава Ужгород Херсон, 28 лютого 2019 р.).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання суспільних наук: перспективи розвитку для України та країн ЄС (м. Бая-Маре, 28 29 червня 2019 р.).
 6. Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Україна і Польща: європейський досвід полі культурності та добросусідства» (м. Київ, 22 23 листопада 2019 р.).
 7. ХXІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку (новітні виклики)» (м. Київ, 29 жовтня 2020 р.).
 8. Міжнародна наукова конференція «Актуальні тенденції наукових досліджень в країнах Центральної та Східної Європи» (м. Рига, 20 листопада 2020 р.).

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Рудницька Л. Створення скляного заводу на базі села Рокитне Овруцького повіту Волинської губернії. Київські історичні студії. Науковий журнал. 2018. № 2(7). С. 47-53. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.2.4753
 2. Рудницька Л. Рокитнівський скляний завод в роки революції 1905-1907 рр. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 138(1). С. 49-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138%281%29__11

Статті у закордонних виданнях

 1. Rudnytska Liudmyla. Granting town status to Rokytne village in Volyn region during the interwar period. Evropsky filozoficky a historicky diskurz. Prague. Czech Republic, 2020. V. 6. Iss. 1. Р. 40-47. https://ephd.cz/wp-content/uploads/2020/ephd_2020_6_1/08.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Рудницька Л. Діяльність «Торгово-промислового дому Vitrum у Рокитному в 1920-1930-х рр. Сторінки історії. Збірник наукових праць. 2020. Вип. 50. С. 119-130. http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/50_9_Rudnytska.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність