Рудницька Анастасія Максимівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рудницька Анастасія Максимівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Сучасні практики професійного розвитку викладачів університетів Республіки Польща

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Андрощук Ірина Миколаївна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність