Рублик Святослав Володимирович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Рублик Святослав Володимирович

Рік вступу

2023

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

"Українська діаспора в Республіці Хорватія: інституційне становлення, громадська та культурна діяльність (кінець 1960-х – 2020рр.)"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Саган Галина Василівна, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Саган Г., С. Рублик С. Діяльність Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» (м. Загреб) з організації діаспорного життя в Хорватії / Київські історичні студії. Збірник наукових праць. Київський університет імені Бориса Грінченка К., 2022. № 2. С.9-18.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Рублик С. Діяльність культурно-просвітних товариств українців Хорватії на початку ХХІ ст. ХХХ Міжнародний славістичний колоквіум. Львів 25-26 травня 2023 р.

Міжнародна онлайн-зустріч: «Стій з Україною! Досвід виживання українських студентів під час російсько-української війни (2014-2023…)» (31.09.2023, online). Посилання: https://fshn.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1586-mizhnarodna-onlain-zustrich-stii-z-ukrainoiu-dosvid-vyzhyvannia-ukrainskykh-studentiv-pid-chas-rosiisko-ukrainskoi-viiny-2014-2023.html

Друга Наукова студентська конференціїя Українського вільного університету, 4-5 квітня 2024 р., онлайн. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТА ДИПЛОМАТІВ, СПРЯМОВАНА НА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених із міжнародною участю “Українська минувшина: війни за ідентичність і незалежність”, Київ, 25 квітня 2024 р., онлайн. КУЛЬТУРНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ. https://fshn.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_iu/konf/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_2024.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність