Россіхіна Марина Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Россіхіна Марина Володимирівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Рецепції італійської вокальної школи в професійному становленні та сценічній діяльності українських оперних співаків (остання третина ХVIII – початок ХХ ст.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бацак Костянтин Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

ВПЛИВ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ (кінець ХVIII – початок ХІХ століття). 2021 р. [1]

ТВОРЧА БІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО СПІВАКА ОЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМЕНКА (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ). 2023 р. [2]

Статті у закордонних виданнях

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ УКРАИНСКОЙ ПЕВИЦЫ ВЕРЫ ЛЕОНИДОВНЫ АСТАФЬЕВОЙ (ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ). 2021 р. [3]

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти» (29 травня 2020 р., Київ)

2. Дистанційний міжнародний науковий форум «Україна і світ: вектори музичної комунікації» (22-24 січня 2021 р., Львів)

3. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Художня освіта в культурних процесах сучасності» (23 квітня 2021 р., Молдова)

4. ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (20 травня 2021 р., Київ)

5. VII Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих» до 180-річчя з дня народження Миколи Лисенка (1-2 березня 2022 р., Львів)

6. ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (11 травня 2023 р., Київ)

7. ХІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспіпантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (25 травня 2023 р., Київ)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

1. ВУМ on-line «Цифрова безпека та комунікація в онлайні», 11 грудня 2020 р.

2. ВУМ on-line «Академічна доброчесність в університеті», 12 листопада 2020 р.

3. Coursera: Yale University course «Introduction to Classical Music», 30 липня 2022 р.

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність