Романюк Максим Валентинович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Романюк Максим Валентимнович

Рік вступу

2021

Спеціальність

017 "Фізична культура і спорт"

Тема наукового дослідження

"Система відбору юних футболістів з урахуванням психологічних характеристик"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Поляничко Олена Миколаївна,кандидат психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1.«РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТОЛІСТІВ» Науковий журнал «Фізична культура і спорт:наукова перспектива»№3 2023р. «Хмельницький національний університет» С.50-57.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Романюк М.,Мірончук А.,Паляничко О. "Техніко-тактична підготовка кфаліфікованих футболісток"Фізичне виховання,спорт та здоров'я людини:досвід,проблеми,перспективи( у циклі Анохінських читань):матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції.10 грудня 2021р.,Київ / Київ.Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О.В.Ярмолюк - К.: Київ. ук-т імені Бориса Грінченка,2021. - С.231 234(Google Scholar)

.Романюк М. .«Психологічні чинники у відборі юних футболістів до футбольних клубів» 2023.C.90. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики»:. 16-17травня, 2023 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В.Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2023. – 171 с.

Романюк М. «Сучасна психологічна підготовка юних футболістів» 2023.- С.267.І Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини": збірник тез наукової конференції, присвяченої Дню науки в Україні (електронне видання). Харків: ХДАФК, 2023. 291 с

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. "KYIV FITNESS WEEKEND" (9-10 жовтня 2021р., м.Київ.НСК Олімпійський) 2. Науковий вебінар "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ" (30 листопада 2021р.,м. Київ,онлайн зустріч) 3.IX Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) 10 грудня 2021 року, м. Київ."Техніко-тактична підготовка кфаліфікованих футболісток 4.ІІІ Вебінар "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ" (10 листопада 2022 року.,м.Київ ) 5. ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики»:. 16-17травня, 2023 р., Київ 6.І Всеукраїнська наукова конференція«Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини»,присвяченої Дню науки в Україні. Харків 18 травня 2023р. 7.«ПРОГНОУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ НА ЄТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ» Міжнародна наукова конференція «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» 2-3 СЕРПНЯ 2023Р. м.Влоцлавек,Респуліка Польща. 8."РОЛЬ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІДБОРІ СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ ФУТБОЛУ).X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ,СПОРТ ТА ДОРОВ'Я ЛЮДИНИ:ДОСВІД,ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ" 15 ГРУДНЯ 2023р. м.Київ

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність