Реклама та зв'язки з громадськістю

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Reklama2.jpg

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

Зв'язки з громадськістю ( PR —public relations ) — це встановлення відносин із громадськістю, спрямованих на просування товарів, формування та захист іміджу компанії.

Мета реклами – привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і змусити його діяти певним чином. Виробити товар ще недостатньо, важливо, щоб він знайшов свого споживача. Тому рекламне звернення має повідомити дещо важливе і цікаве для споживача, про щось виключне, особливе, чого нема в інших товарах. Звернення в рекламі повинно бути правдивим, доказовим і виголошеним доступно, вчасно, щоб покупець звернув увагу на рекламований товар (послугу) і придбав його.

Мета зв'язків з громадськістю - створити привабливий образ будь-якої персони і організації в очах громадськості. Вибудувати ефективні стосунки організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому. Основне завдання фахівця зі зв'язків з громадськістю - створити позитивний імідж клієнта або компанії, їх сприятливий образ в очах глядачів, виборців, партнерів по бізнесу тощо. Вони формують громадську думку і впливають на нього. PR-менеджер організовує презентації, зустрічі, інтерв'ю, прес-конференції і виступи на телебаченні, публікацію статей і матеріалів, забезпечує інформаційну підтримку різних акцій.

Основні функції PR: -інформувати; -переконувати; -об'єднувати людей.

Функції реклами: - Економічна; - Освітня (інформаційна); - Комунікативна; - Контролююча; - Управління попитом (маркетингова); - Громадська (соціальна); - Стимулююча; - Психологічна.
Що вивчають: Напрямок включив в себе дві раніше самостійні спеціальності. На першій ступені освіти майбутні піарщики і рекламісти отримують загальні уявлення про обох варіантах розвитку кар'єри, а також початкові профільні знання. Серед предметів, що вивчаються - основи теорії комунікації, соціологія масових комунікацій, теорія і практика масової інформації, основи інтегрованих комунікацій, основи менеджменту, основи маркетингу та ін.Public-Relation.jpg
FDN2rqJozJIzBx38SkeFWQ-article.jpg
Keep-calm-and-love-advertising.png

Історія реклами та PR

Рекламна діяльність зародилася ще на світанку цивілізації, пе­режила різні етапи еволюції разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку.

Слово «реклама» походить від латинського «reclamare» — вик­рикувати, вигукувати.Найбільш ймовірно, що реклама в людському суспільстві зародилася одночасно з торгівлею. Її існування в доісторичні часи підтверджується, наприклад, єгипетським папірусом з оголошенням про майбутній продаж раба. Реклама в ті часи була представлена письмовими або усними оголошеннями, розхвалюють той чи інший товар або послугу. Усну рекламу поширювали різного роду оповісники. З'являються глашатаї,саме вони використовувалися для повсякденного інформування жителів стародавніх міст. Повідомляли населенню найрізно­манітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про ви­несення вироків і виконання страт тощо.


Прото-реклама - це первісна історико-культурна форма сучасної реклами, головною функцію якої було інформування. Префікс «прото», в даному випадку, означає передісторію, комплекс культурних передумов, які несуть в собі функції рекламної комунікації. До проторекламних форм можна віднести культову проторекламу, знаки власності.

Втім реклама, ймовірно, так і ніколи і не отримала б такого широкого поширення, якби людство одного разу не відкрило для себе еру масових комунікацій.Першим поштовхом до цього стало книгодрукування.Ще однією важливою подією став винахід і подальше поширення до середини 19 століття по всьому світу мистецтва фотографії.Але саме в 20 столітті реклама стала по-справжньому масовою - в першу чергу завдяки небувалим темпам приросту світового промислового виробництва, а також завдяки появі все нових, і все більш досконалих засобів створення та розповсюдження реклами: барвистій поліграфії, аналогового, а потім цифрового радіо і телемовлення , супутникових засобів зв'язку, нарешті, комп'ютерів і інтернету. Не відстаючи ні на крок від темпів науково-технічного прогресу, реклама з кожним днем стає все більш професійно організованою і все більш якісно виконаною.

Реклама на Таймс-Сквер

Зв'язки з громадськістю (Public Relations) - це феномен не ХХ ст., Коріння якого сягає глибоко в історію. Ще за часів розквіту таких цивілізацій, як Шумер, Китай, Вавилон, Стародавня Греція і Стародавній Рим, людей переконували в тому, що їм слід визнати владу своїх урядів і своєї релігії. Подібна практика існує до цих пір: міжособистісна комунікація, мистецтво красномовства, організація спеціальних заходів, паблісіті тощо. Звичайно ж, ніколи ця діяльність не носила назву «зв'язків з громадськістю», але сьогодні перед працівниками публічної сфери, які займаються подібною діяльністю, ставлять ті ж цілі що і раніше.

Види зв'язків з громадськістю PR

Чорний PR - використання «чорних технологій» (обман, фальсифікації) для очорнення, знищення конкуруючої партії, групи тощо. Поширення від її імені образливих або економічно небезпечних заяв та ін. Іноді достатньо обмежитися публікацією компромату. Словосполучення утворене по аналогії з виразом «чорна пропаганда». Політичний PR - це спеціалізована діяльність суб'єктів політики, спрямована на ефективне управління їх публічної комунікацією і підвищення політичної конкурентоспроможності за рахунок залучення суспільної підтримки Соціальний PR - це діяльність, спрямована на формування, підтримку і розвиток потрібних (найчастіше позитивних) відносин, формування позитивних моделей поведінки і т. Д. До цієї сфери PR традиційно відносяться соціальні та благодійні проекти і програми бізнес-структур і проекти громадських та некомерційних організацій.На лекціях з історії реклами та PR, ви дізнаєтесь багато цікавого, починаючи з сутності прото-реклами і прото-PR, про глашатаїв, поява писемної реклами, графіті, образотворча реклама пізнього Середньовіччя. Виникнення упаковки, її значення та функції як рекламного носія. Нові рекламні жанри, поява друкованих рекламних засобів. Виникнення товарної марки, товарного знаку, їх функції. Вплив науково-технічної революції на трансформацію рекламних засобів. Розвиток наружної реклами і таких її проявів як вивіска, вітрина. Початок виставкової епохи. Виставка - один з головних рекламних надбань індустріального суспільства. Початок становлення американської реклами і таке інше.


WWTwRI3-EzQ.jpg

Слова Брюса Бартона: «Люди рекламуватимуть свої товари завжди: і у хороші часи, і в погані. У хороші часи вони хочуть рекламувати, а у важкі часи вони мусять рекламувати».:

«Реклама та зв’язки з громадськістю» стратегічно необхідна спеціальність і є актуальною. Фахівець з реклами необхідний в будь-якій структурі. Він готує і поширює інформацію про якість, особливості і переваги товарів та послуг; планує рекламні кампанії і координує дії тих, хто займається виготовленням реклами – дизайнерів, копірайтерів; контролює рекламний бюджет організації.

Випускники кафедри зв’язків з громадськістю та реклами – це висококваліфіковані фахівці, що володіють сучасними соціальними, економічними, правовими і політичними знаннями, вміють проводити дослідження в різних сферах суспільного життя, володіють навиками в сфері менеджменту і маркетингу, є професіоналами у сфері ділової комунікації.


Спектр діяльності фахівця з реклами та зв'язків з громадськістю надзвичайно широкий, адже він:

Планує рекламні кампанії й координує дії тих, хто займається виготовленням реклами – дизайнерів, копірайтерів. Визначає концептуальні основи розвитку рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю. Готує й поширює інформацію про якість, особливості й переваги товарів та послуг. Продумує концепцію рекламного продукту. Контролює рекламний бюджет організацій. Створює привабливий образ будь-якої особистості і організації в очах громадськості. Вибудовує ефективні стосунки організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому. Контролює та здійснює написання статей, прес-релізів, ведення блогів, участь в соціальних мережах, забезпечує інформаційну підтримку корпоративного сайту. Організовує внутрішні комунікації в компанії. Представляє інтереси організації на національному або міжнародному рівнях тощо.

Якщо Ви: Динамічні;комунікабельні, вмієте взаємодіяти з різними людьми;креативні, володієте здатністю до творчої діяльності;вмієте правильно, логічно і зв'язано висловлювати свої думки; здатні до аналізу та прогнозування; маєте широкий кругозір;володієте організаторськими здібностями, умінням організувати роботу інших людей;володієте почуттям відповідальності;віддаєте перевагу різноманітність і досягнення нових завоювань;прагнете вдосконалюватися і досягати кар'єрного зростання,то вам необхідно йти вчитися на спеціальність реклама і зв'язки з громадськістю!

День PR-спеціаліста

Щорічно 28 липня рекламне співтовариство України відзначає професійне свято - День PR-спеціаліста. Цей день є святковим для всіх працівників, тим чи іншим чином пов'язаних з громадськістю. Вперше його відзначили в 2004 році. Галузь PR (англ. Public Relations) за останні роки придбала величезну значимість і стала невід'ємною частиною всіх комунікацій у сфері маркетингу. Абсолютно певний факт, що саме налагоджені взаємини з громадськістю є запорукою успішного ведення бізнесу. Саме тому кожна поважаюча себе компанія має в штаті PR-фахівців, які формують імідж організації, налагоджують контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідають за інші питання, пов'язані з рекламними акціями всередині виробництва. За сформованою традицією святкування дня PR-фахівців часто проходить у форматі корпоративних вечірок, які припускають згуртування колективу. Це можуть бути найрізноманітніші заходи: конкурси, костюмовані шоу, посиденьки і тематичні вечори. На державному рівні організовуються урочисті заходи, вручення нагород, дипломів. 28 липня 2004 року PR-спільноти (PR - Public Relations - зв'язки з громадськістю) вперше відсвяткували день державної реєстрації професії. Саме тоді з'явилася традиція щорічного святкування Дня PR-спеціаліста. Державне визнання вивело зв'язок з громадськістю з розряду тіньових професій. «Піар» набув статусу такого ж необхідного інструменту, як маркетинг, реклама та інші напрямки діяльності організації, що сприяють розвитку її основного бізнесу, і, звичайно ж, політики. І своє професійне свято PR-фахівці вважають за краще проводити як бренд-подію, що сприяє просуванню своєї компанії або корпоративному згуртуванню. Програма свята, звичайно ж, поєднує в собі освітні та розважальні заходи. А в деяких містах до цього дня приурочено проведення регіональних професійних заходів - наприклад, конференцій і круглих столів, під час яких PR-фахівці можуть познайомитися один з одним, поділитися досвідом і нагальними проблемами, знайти способи їх вирішення, встановити нові зв'язки. В багатьох країнах захід організовується щорічно, і щороку він присвячений певній темі, а кращим фахівцям даної сфери в цей день вручаються нагороди.

500 X 500px
NYIY4P8VoF8.jpg

Посади

Випускники - бакалаври з реклами та зв’язків з громадськістю можуть займати наступні посади: керівник прес-служби, начальник відділу (реклами, зв'язків з громадськістю), прес-секретар, менеджер із зв'язків з громадськістю, менеджер з реклами, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, представник з реклами, радник (органи державної влади), помічник-консультант народного депутата України, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), журналіст, копірайтер, екаунт-менеджер, бренд-менеджер, трафік-менеджер, спеціаліст з медіапланування, креативний директор (розробка концепції реклами), спічрайтер, іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу, фахівець з внутрішньокорпоративних і інших соціальних комунікацій тощо.

Фахівці з реклами займаються дослідженнями ринку, придумують і реалізовують рекламні кампанії в ЗМІ та на зовнішніх носіях. Створюють ролики рекламного змісту, придумують слогани. Завдання фахівців зі зв'язків з громадськістю - налагодження ефективних комунікацій між роботодавцем (державна чи комерційна структура, публічна фігура) і суспільством. Вони пишуть звернення для преси (прес-релізи) і партнерів (дайджести), організують інтерв'ю, продумують елементи корпоративної культури та ін. Місцем роботи можуть бути: органи влади, відділи по зв'язках з громадськістю, прес-служби підприємств і організацій, спеціалізовані PR- фірми.Зв'язки з громадськістю дуже модна зараз спеціальність - це нова, стрімко розвиваючась сфера діяльності, яка сприяє встановленню і підтримці взаєморозуміння і співпраці між організацією і громадськістю, ЗМІ, клієнтами організаціями, органами державної влади.

Професії:

 • PR-фахівець
 • бренд менеджер
 • іміджмейкер
 • копірайтер
 • менеджер з реклами
 • прес-аташе
 • прес-секретар
 • продюсер
 • промоутер
 • рекламний агент
 • фахівець зі зв'язків з громадськістю
 • Елемент маркованого списку
Pr specialist.jpg"Завтра місце під сонцем отримають ті, хто приймає вірні рішення сьогодні." Джек Траут, Ел Райс «Позиціонування. Битва за уми »

Креативні приклади

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:


Див. також