Резнік Максим Миколайович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Резнік Максим Миколайович

Рік вступу

2020

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Борис Грінченко в контексті політичного життя України кінця ХІХ – початку ХХ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Андрєєв Віталій Миколайович - Заступник декана з наукової роботи, професор кафедри історії України

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи. Шевченківська весна – 2015: історія: Матеріали XIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених – К., Логос. – 2015. – C. 31-34

2. Резнік М. Політичні погляди Б. Грінченка. Шевченківська весна – 2020 (секція «історія»): Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 13 березня 2020 року. – Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – C. 232-235

3. Резнік М.М. Політична діяльність Бориса Грінченка в УДП та УРП. The 3rd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” Athens, Greece 24-26 May 2020 p. 358-364

4.ХІІІ Грінченківські читання – Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Грінченкознавство: проблематика і перспективи досліджень» Резнік М. Політична діяльність Бориса Грінченка 04.12.2020

5. Міжнародна докторантська міждисциплінарна наукова конференція «Нові методології в науці. Як молоді дослідники розуміють міждисциплінарність?» 21.05.2021

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність