Пугаченко Маргарита Костянтинівна/Портофоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Пугаченко Маргарита Костянтинівна


Зміст

Персональні дані

===Прізвище, ім’я, по батькові Пугаченко Маргарита Костянтинівна Член наукового товариства імені Е. Шевченко в Торонто Член української спілки митців Канади Засновниця мистецького об'єднання Арт-кластер https://www.facebook.com/artclusterua З 2015 року учасник більш ніж 60 різних мистецьких подіях:

17 міжнародних виставок: (Польща, Литва, Канада, Великобританія, Німеччина). Серед яких 58 Венеційське Бієналє та участь у Національної Канадської Виставці 2023 року https://withrowcommon.ca/exhibits/the-safety-net/ https://www.youtube.com/watch?v=UwkPxggH3ko.

7 персональних виставок На основі проекта "Сучасне кохання" знято документальний фільм https://m.youtube.com/watch?feature=shared&fbclid=IwAR0W_pTTaIYJzI8V7Z21dAlfT-iXwAlXvl_N9EBLVopRzOdl32gvNfV3gjQ&v=RfH3djCY6xI

Твори зберігаються в державних та приватних колекціях України, Польщі, Канади, Великобританії, ОАЕ, Литви тощо… Як перформерка прийняла участь в 8 перформенсах в Україні, Польщі та Канаді

===Рік вступу===2021

===Спеціальність===023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

===Тема наукового дослідження===СКЛЯНІ ПРИКРАСИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ КОСТЮМІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА КОМПОЗИЦІЯ ===Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)===Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, завідувач, професор кафедри образотворчого мистецтва

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ СКЛЯНИХ ВИРОБІВ, ЗНАЙДЕНИХ У РОЗКОПКАХ ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА НА ЛЬВІВЩИНІ 1936–1944 РОКІВ, Український мистецтвознавчий дискурс, (5), 100–112. https://doi.org/10.32782/uad.2023.5.11

Glass bijouterie in samples of antique Crimean art from museum collections of Ukraine and Russia ("Скляні прикраси в зразках античного мистецтва Криму з музейних колекцій України та Росії”) у науковому збірнику «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б») Випуск № 56 том 2, 2022 р http://www.aphn-journal.in.ua/archive/56_2022/part_2/13.pdf

"EXISTENTIAL COMPONENT OF HUMAN APPEARANCE IN THE CONTEXT OF CHOOSING AND WEARING BIJOUTERIE" (ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ВИБОРУ ТА НОСІННЯ ПРИКРАС) у науковому збірнику «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б») Випуск № 52 том 2, 2022 р. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/52_2022/part_2/15.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

The British tradition of tea drinking from Ceramic Cups. Authors: Olga Shkolna; Olha Dietochka; Natalya Revenok; Olena Kashshay; Marharyta Puhachenko https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.319879496806961

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь в Міжнародному науковому симпозіумі "Вимушена міграція у ХХІ столітті: виклики, цінності, рефлексії" (1-3 грудня 2023 року, м.Аугсбург, ФРН) тема доповіді "ВЕНЕЦІАНСЬКІ НАМИСТИНИ В КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ М. ЛЬВІВ"

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Мистецтво та освіта в контексті національних традицій та сучасних трансформацій» 9 листопада 2023 == https://drive.google.com/drive/folders/1rLArnl8Ohp5cvo3Fnoi4N-2lAElLUVzj

==Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ДИЗАЙНІ УКРАЇНИ» 11 травня 2023 року (Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет образотворчого мистецтва і дизайну, Кафедра декоративного мистецтва і реставрації) "Художні особливості декорування скляних браслетів періоду Середньовіччя, знайдених на території Галича"== https://fomd.kubg.edu.ua/images/2023/2023_%D0%A4/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

I Міжнародна науково-практична конференція ТНУ до 160-річчя від дня народження В.І. Вернадського, 16–17 березня 2023 р. Постановка «Вправи з дипломатією» як приклад інтеграції української сучасної казки до польського театрального експерименту

Всеукраїнська науково-практична конференція 8 грудня 2022 р. Кафедра графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв. Представлені тези доповіді: «Традиції муранських майстрів у сучасних українських сучасних прикрасах.»

Дев’яті Платонівські читання, присвячені 10-річчю від дня смерті професора кафедри ТІМ НАОМА А.В. Заварової (1943–2011). 20 листопада 2021 р. Київ. Представлені тези доповіді: «Еволюція художніх особливостей скляних намистин «з вічками»».

І міжнародна конференція «Міждисциплінарне дослідження: наукові горизонти і перспективи», березень 2021 р. Вільнюс. Представлені тези доповіді: «Скляні прикраси Венеціанського походження в провідних музеях Львова».

Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років сучасності: Ідеї Баухаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті». 2–3 квітня 2020 р. Кафедра графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв. Представлені тези доповіді: «Лускалки – авангардний напрямок українських скляних прикрас».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Проведення лекцій-презентації по просуванню української культури в музеї Шевченко https://www.shevchenko.ca/events/details.cfm?eventid=1058&fbclid=IwAR2Wzsv26VLfebcceK45gguymPsh-Iv-xz07EwenJcmWibvBX1dg0wnL_Os (Торонто, Канада)

Організація Тижня Українського мистецтва в Познані в 2022 році як приклад пошуку нових можливостей інтеграції культурних проектів в умовах війни і вимушеної еміграції https://www.facebook.com/events/439630001403730

Участь у польско-українському проекті при створенні перфомансів на тему біженців зокрема українських https://www.facebook.com/events/979488852712388 https://www.facebook.com/events/809191606903601 https://www.facebook.com/photo/?fbid=518099713654676&set=a.485912716873376

Грантові заявки

Грантова заявка на проведення перших "Дні української культури в Гуельфі" від арт-консула м. Гуельф (канада) https://www.facebook.com/events/608780451112739

Грантова заявка на проведення дослідження від американського Надзвичайних фонду для українських митців Pen America

Міжнародне стажування

березень-квітень 2023 - стажування в якості арт-куратора в музеї HOCKEY HALL OF FAME (Торонто, Канада)

жовтень-грудень 2022 - стажування в театрі Republika Sztuki Tłusta Langusta в якості арт-куратора (Познань, Польща)

Академічна мобільність

Участь у Національної Канадської виставці з унікальним проектом "Жива сіть" https://withrowcommon.ca/exhibits/the-safety-net