Психофізіологія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Елоло.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Психофізіологія

ОКР

«бакалавр»

Напрям підготовки

«Практична психологія», «Психологія»

Курс

2

Автор

Маруненко І. М., Шеремета М. М.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - розкрити фізіологічні основи психічних явищ; дослідити поведінку при різних експериментальних впливах на фізіологічні процеси, з’ясувати співвідношення між психікою та нейрофізіологічними процесами мозку; вивчення об’єктивно реєстраційних порушень фізіологічних функцій, які зумовлюють психічні процеси сприймання, запам’ятовування, мислення, емоцій тощо.

Завдання курсу - ознайомити з методами дослідження в психофізіології, передачею і переробкою сенсорних сигналів, кодуванням і декодуванням експресії обличчя, психологічними і біологічними теоріями навчання, фіксацією етапів навчання у вигляді елементів досліду; дати характеристику проблем уваги у психофізіології, біологічно- і соціально-значущим стимулам як джерелам емоцій; теорій свідомості; свідомості і пам’яті; свідомості і міжпівкулевої асиметрії мозку; визначити філогенетичні рівні біологічної пам’яті; дослідити експресію обличчя як засобу невербального спілкування.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями. У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси: лекційні матеріали та оцінювання лекцій; мультимедійні презентації лекцій; додаткова інформація до теоретичного матеріалу, рекомендований список літератури.
  • Практичні завдання: критерії оцінювання та рекомендований список літератури. Сформульовані теми, завдання, вхідні знання та навички, засоби та інструменти, порядок виконання.
  • Самостійна робота складається з критеріїв оцінювання, рекомендацій по створенню презентацій та шаблону їх оформлення, теми самостійних робіт та форум, на якому студенти мають змогу прикріпити свої презентації, переглянути презентації інших учасників групи, прокоментувати переглянуті роботи.
  • Модульний контроль: вказані теми індивідуально-дослідного завдання, представлені критерії оцінювання МКР, орієнтовні запитання до МКР та опитування з оцінки дистанційного курсу. Складання МКР відбувається поза сайтом.

Використання сертифікованого ЕНК «Психофізіологія» допоможе студентам у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування знань про методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія уваги, пам’яті, емоцій, свідомості, рухової діяльності.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.