Психологія ментальності клієнта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Котыком.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Психологія ментальності клієнта

ОКР

спеціаліст, магістр

Напрям підготовки

«практична психологія»

Курс

5

Автор

Лозова Ольга Миколаївна

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - на основі розкриття психологічної суті ментальності розширити навички ефективної професійної взаємодії майбутнього практичного психолога з представниками різних ментальностей України.

Завдання курсу - розкриття змісту базових теоретичних засад психології ментальності; ознайомлення з прийомами та методами дослідження ментальностей; сприяння формуванню професійно важливих навичок майбутнього практичного психолога: експрес-діагностика ментальності клієнта та врахування ментальності в установленні довірливого спілкування з клієнтом.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями. У кожному модулі подано:

  1. структуровані лекційні матеріали, мультимедійні презентації лекцій;
  2. семінарські завдання, з теоретичними та практичними завданнями;
  3. модульний контроль, підсумкова атестація (у формі тесту, візуально-діагностичного практикуму).

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Психологія ментальності клієнта» сприяє підвищенню професійної компетентності майбутніх практичних психологів та сприяє ефективній самореалізації їх як фахівців. На основі розкриття психологічної суті ментальності у студентів формуються навички ефективної професійної взаємодії практичного психолога з представниками різних ментальностей України, експрес-діагностики ментальностей, врахування ментальності в установленні довірливого спілкування з клієнтом, оволодіння вмінням вільного, гнучкого та креативного спілкування з клієнтами-представниками різних ментальностей, здатність до аналізу та оцінки ментальності клієнта у консультативному процесі.

Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.