Психологія менеджменту

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Ммммм.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

Менеджмент

Курс

2

Автор

Редько С.І.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – формування у майбутніх керівників психологічної готовності до управління, умінь виділити у змісті та структурі управлінського процесу власне психологічні складові; формування здатностей психологічного аналізу особливостей та міжособистісних взаємин у групах, засвоєння засобів оптимального впливу на працівників у виробничому колективі.

Знання курсу допоможе Вам:

  • усвідомити роль і значущість психологічного підходу до процесу управління;
  • ознайомитись з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними і прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів у галузі управління;


Структура курсу

Ви засвоїте:

  • індивідуально-психологічні особистості менеджера та способи регуляції його поведінки, психологію керівництва і лідерства;
  • міжособистісні відносини в організації, психологію управлінського впливу та прийняття рішень;
  • психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління: планування, організовування, мотивування та контролювання;
  • психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності управлінця.

Ви навчитесь:

1. регулювати поведінку підлеглих і здійснювати саморегуляцію, формувати індивідуальний стиль керівництва;

2. використовувати методи вивчення особистості працівника, складати характеристики його ділових та особистісних якостей;

3. формувати продуктивні команди з урахуванням психологічних властивостей і міжособистісних відносин, здійснювати ефективний управлінський вплив;

4. підвищувати результативність реалізації загальних функцій управління з урахуванням впливу психологічних факторів;

5. оптимізувати умови та режими праці з урахуванням психологічних аспектів;

6. методам психологічній регуляції на всіх етапах управлінської кар’єри.


Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.