Психогенетика

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Ееккуу.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Психогенетика

ОКР

«Магістр»

Напрям підготовки

«Практична психологія»

Курс

6

Автор

Тимчик Олеся Володимирівна

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - розвиток у студентів психологічного мислення на основі формування генетичних уявлень щодо психіки людини, а також вивчення ролі спадковості і умов довкілля у формуванні психічних і психофізіологічних властивостей людини, інтелектуальних здібностей, прояву девіантної поведінки і психічних розладів.

Завдання курсу - ознайомлення основними генетичними поняттями, закономірностями наслідування; дослідження фізіологічних механізмів пристосування організму до змін довкілля; ознайомлення з основними методами які використовуються в психогенетиці людини; ознайомлення з генетикою психічних розладів; прояву аномальної і девіантної поведінки; генетикою сенсорних особливостей рухових функцій темпераменту, інтелекту; сформувати у студентів правильне, наукове розуміння невіддільної участі спадкових і середовищних чинників у формуванні людської індивідуальності.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений трьома модулями. У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:
  1. лекції та мультимедійні презентації до лекцій;
  2. навчальні тести для підготовки студентів до МКР;
  3. аудіо- та відео- навчальні матеріали.
  • Практичні заняття мають методичні рекомендації, перелік практичних завдань. Кожне практичне має структуру: тему заняття, мету, анотацію, що повинні знати та вміти студенти для проходження заняття. План заняття складається з теоретичної та практичної частини, теоретичного мінімуму до теми, рекомендації щодо розв’язання задач та індивідуальні завдання, які необхідно виконати, рекомендовану літературу.
  • Самостійна робота має методичні рекомендації, теоретичну частину, та завдання, які складаються декількох етапів проходження.
  • Модульний контроль. Для оцінки знань, умінь, навичок студентів, використовується індивідуальні навчально-дослідні роботи, модульний контроль, підсумковий тест.

Дисципліна «Психогенетика» є складовою частиною дисциплін біологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання основного завдання фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.