Прядко Анастасія Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім‘я, по-батькові

Прядко Анастасія Олегівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

« Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти»

Науковий керівник

Сергєєнкова Оксана Павлівна, завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик, Доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • У складі авторського колективу опубліковано «Рекомендації психолога щодо готовності дитини до школи» в освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» 2020 р.
 • Наукова стаття на тему: «Чинники впливу на процеси формування професійних стереотипів у вихователів» в науковий журнал «Креативний простір» в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства».

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Наукова стаття на тему: «Психологічні особливості виникнення професійних стереотипів у вихователів та способи їх подолання» у науковому фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта. Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» № 34 https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.14
 • Наукова стаття на тему: «Професійні стереотипи як перешкода у формуванні психологічного портрета сучасного вихователя» у науковому фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта. Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» № 35

Статті у закордонних виданнях

 • Тези опубліковані у збірнику наукових праць. Тема доповіді - "The mental Health of preschool children and professional stereotypes of caregivers", м. Люблин, 2019 р.
 • Наукова стаття на тему: "Дослідження професійних стереотипів вихователів у закладах дошкільної освіти" у науковому журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» №3(39), 2021

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Всеукраїнська практична онлайн конференція «Дистанційна освіта: можливості, структура, засоби та інструменти» 05-06 червня 2021 р. (диплом учасника)
 • Всеукраїнська практична онлайн конференція «Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування дошкільної освіти», 23-24 квітня 2021 р. (диплом учасника)
 • Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах» 21-23 квітня 2021 р.
 • Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом» 10-11 квітня 2021 р. (сертифікат підвищення кваліфікації)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», дистанційна, січень 2021 р.
 • Інтернет-конференція «Виховання та розвиток успішної особистості», м. Київ, грудень 2020 р.
 • Конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір», м. Київ, 2020 р.
 • II Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики», м. Київ, 2020 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет конференція "Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення", м. Київ, 2020р.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості», м. Переяслав, 2020р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки», тези опубліковані у відповідному збірнику. Тема доповіді - "Теоретичні підходи та актуальні проблеми визначення поняття "стереотип" в педагогічній діяльності вихователя", м. Одеса, 2020р.
 • Міжнародна конференція «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні та соціально -психологічні виміри», тези опубліковані у відповідному збірнику. Тема доповіді - "The mental Health of preschool children and professional stereotypes of caregivers", м. Люблин, 2019р.
 • Осіння школа Сковородинівської академії молодих учених, м. Харків, 2018р.
 • Всеукраїнська гештальт - конференція "Гештальт - підхід, як наука, мистецтво та культура", м. Київ, 2017р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

 • Міжнародне стажування в рамках літньої школи університету KUL, м. Люблин, липень-серпень 2019 р.

Академічна мобільність