Притула Сергій Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Притула Сергій Сергійович

Рік вступу

2022

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Структурно-семантичні та прагматичні особливості українських кінозаголовків XXI ст.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Притула С. С. Способи перекладу новинних заголовків // Trends in the development of science in the modern world. Proceedings of the ХХXIII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria. 2022. Pp. 308–311
 2. Притула С. С. Способи номінування українських фільмів початку XXI століття // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХVI: Місце й значення когнітивістики в розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон: Посвіт, 2024. 214 с.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Притула С. С. Структурно-семантичні особливості заголовків сучасних українських фільмів. Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2023. Вип. 34. С. 150–159. DOI: 10.31651/2226-4388-2023-34-148-158 (категорія Б, Index Copernicus).

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні дослідження у вимірах сьогодення» (21 жовтня 2022 року, Київ);
 2. Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених: «Українське мовознавство першої чверті ХХІ століття: традиції й тенденції» (11 листопада 2022 року, Запоріжжя).
 3. Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми» (10 квітня 2023 року, Київ).
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і війна» (17–18 травня 2023 року, Черкаси).
 5. Науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії XXI сторіччя» (1–2 червня 2023 року, Херсон).
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (16–17 листопада 2023 р., Запоріжжя). Тема: «Еволюція кіноназв українських фільмів».
 7. Науково-методичний семінар «Українська мовно-літературна освіта: проблеми та перспективи» (20 жовтня – 3 листопада 2023 р., Луцьк). Тема: «Типологія кінозаголовків фільмів воєнної тематики».
 8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Лінгвістичні обрії XXI сторіччя (28–29 листопада 2023 р., Івано-Франківськ). Тема: «Еволюція кінозаголовків українських фільмів».
 9. Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства (VIII Всеукраїнська науково-практична конференція 30 листопада 2023 р., Київ). Тема: «Заголовки сучасних українських фільмів: комунікативний та структурно-семантичний виміри».
 10. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XVI щорічні Грінченківські читання) «Епоха Грінченка: нація, ідентичність, просвіта» (08 грудня 2023 р., Київ). Тема: «Структурно-семантичні параметри заголовків збірки “Під хмарним небом” Бориса Грінченка».
 11. Круглий стіл «Лінгвоукраїністика Черкащини» (13 березня 2024 р., Черкаси). Тема: «Оніми в науковому доробку Т. О. Гаврилової».
 12. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХVI: Місце й значення когнітивістики в розвитку науки та освіти» (12 квітня 2024 р., Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон). Тема: «Способи номінування українських фільмів початку XXI століття».
 13. Х Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (23–24 травня 2024 р., Черкаси). Тема: «Онімна палітра сучасних кінозаголовків українських фільмів».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Результати, отримані у неформальній освіті

 1. Сертифікат про досягнення рівня CEFR C1 • Advanced (585 балів) в тесті EnglishScore Core Skills від 25 листопада 2023 року. Для перевірки необхідно використати код f28c4710 на сайті: englishscore.com/verify
 2. Підвищення кваліфікації під час науково-методичного семінару «Українська мовно-літературна освіта: проблеми та перспективи» (сертифікат: АС № 2023-5353, 60 годин)
 3. Курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» (3 кредити ЄКТС)
 4. Курс «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?» (0,7 кредита ЄКТС)
 5. Курс «Академічна доброчесність в університеті» (0.1 кредита ЄКТС)
 6. Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі»
 7. Курс «Початок роботи з ChatGPT»