Пристай Ольга Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Пристай Ольга Володимирівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Міляєва Валерія Робертівна, доктор наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Управлінська компетентність як детермінанта успіху керівника ЗЗСО в умовах освітнього сьогодення / Пристай О.В. // розділ у колективній монографії «Освітнє лідерство: від теорії до практики» - Київ, 2021. ISBN 978-617-7643-90-5

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Психологічні особливості управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ / В.Р. Міляєва, О.В. Пристай // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка – 2019 – Випуск N31 (1/2019) С.60-65 ISSN 2311-2409 (Print), ISSN 2412-2009 (Online)

2. Креативність та емоційний інтелект у структурі управлінської компетентності керівника ЗЗСО / О.В. Пристай // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Психологія - 2022 - Випуск 1 (15). ISSN: 2518-1378 (Print), ISSN: 2708-6038 (Online)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

The power of empathy in the work of heads of general secondary education institutions / Miliaieva V., Prystai O., Breus Y., Bilyk K., Lunov V.// Journal of Positive Psychology and Wellbeing Vol.5 No. 4 (2021) ISSN: 2587-0130.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» м. Дніпро, 25-26 травня 2018 р.

Публікація тез на тему: «Сутність поняття психологічної готовності викладача до професійної діяльності».

2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки» м. Київ, 30-31 березня 2019 р.

Публікація тез на тему: «Лідерський потенціал як складова управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти» С. 18-20.

3. XVI Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовище». Київ - Миколаїв, 15 травня 2020 р.

Публікація тез на тему «Теоретичний аналіз феномену емпатії як ключової компетенції керівників ЗЗСО» С. 106-109.

4. ІІ Науково-практична конференція: «Інструменти і механізми модернізації наукових та освітніх процесів», м. Полтава, 18-19 грудня 2020 р.

Публікація тез на тему: «Формування управлінської компетентності керівників ЗЗСО як необхідна умова розвитку освіти». С.86-89.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», м. Львів, 25-26 грудня 2020 р.

Публікація тез на тему: «Роль емпатії у формуванні ціннісної системи керівників ЗЗСО» С.26-29.

6. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ, 19-20 березня 2021 р.

7. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки», м. Одеса, 18-19 червня 2021 р.

Публікація тез на тему: «Компетентнісний підхід у освіті дорослих».

8. Міжнародна науково-практична конференції «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика», 21–22 січня 2022 року, м. Одеса.

Публікація тез на тему: «Креативне мислення як основна детермінанта ефективного управління навчальним закладом».

9. XCІI Міжнародна інтернет – конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки під час воєнного стану», 24 червня 2022 року, м. Одеса.

Публікація тез на тему: «Лідерство керівників ЗЗСО у період воєнного стану».

Участь у державних науково-дослідних проектах

1. Дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти».

(наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 19.06.2019 року № 146)

2. Дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування здатності старшокласників до свідомого професійного вибору та побудови кар’єри»

(наказ Міністрества освіти і науки України від 19 березня 2022 року №256)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Український Культурний Фонд в рамках програми «Культура плюс». Лот 3. Культура і освіта. Проєкт «Професійна траєкторія розвитку», 2021 р.

Міжнародне стажування

Академічна мобільність