Пригода Микита Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Пригода Микита Сергійович

Рік вступу

2021

Спеціальність

032 Історія та археологія‎

Тема наукового дослідження

Пішохідні навколосвітні подорожі як європейський соціокультурний феномен кінця ХІХ - початку ХХ століття;

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Андрєєв Віталій Миколайович - доктор історичних наук, професор кафедри історії України (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Пригода М. Образ Михайла Бернова у франкомовній пресі 90-х рр. ХІХ століття. KELM. 2023. 3(55). C. 65-71;

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-біографічні дослідження в сучасній Україні: теоретико-методологічні, джерелознавчі та дидактичні аспекти» (23.09.2022). Тема доповіді: «Образ Михайла Бернова у французькій пресі кінця ХІХ – початку ХХ століття»;
  • Вебінар «Академічна доброчесність дослідника в галузі гуманітарних наук» (10.11.2022). Тема доповіді: «Система запобігання плагіату: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні»;

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність