Привалова Ольга Григорівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Привалова Ольга Григорівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Хоровий спів протестантських церков Київщини 1990-х - 2010-х років

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Костюк Наталія Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. IX Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI  століття»,
11 травня 2023 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.
Тема доповіді: «Матеріали до вивчення протестантського співу Київщини».
 2. XІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти 
і художньої культури», 25 травня 2023 року Київський університет імені Бориса Грінченка.
Тема доповіді: «Джерела до вивчення протестантського співу в Україні».
 3. X Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття», 16 травня 2024 року, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: Регентська освіта та діяльність провідних регентів протестарнтської (баптистської) церкви Київщини на межі ХХ — ХХІ століть».
 4. І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Мистецтво, музично-педагогічна наука, освіта: історичний досвід та сучасні тенденції», 17 травня 2024 року, Кафедра методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тема доповіді: «Огляд хорової творчості протестантських (баптистських) церков Київщини у післярадянський період».
 5. XІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури», 23 травня 2024 року Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Хорова музика української протестантської (баптистської) церкви межі ХХ - ХХІ століть: композиторські аспекти».


Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність