Потіха Зінаїда Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Потіха Зінаїда Андріївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Українська діаспора в Канаді 1991-2014 рр.: інституційний та соціокультурний аспекти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді / Н. Ошуркевич, З. Потіха // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2018. - Вип. 3-4. - С. 121-126.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Зв’язок вітчизняної діаспори в Канаді з Україною / З. Потіха // Київські історичні студії: науковий часопис. – 2018. – №2(7). - С. 24-28.

Статті у закордонних виданнях

  • Культурно-освітня діяльність громадських організацій української діаспори в Канаді (1991-2014 рр.) / З. Потіха // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII(39), I.: 231, 2020 June. P. 14-16.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • ХХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», тема доповіді: «Ментальність українців Канади: характер трансформаційних процесів» (серпень 2018р.).
  • Друга Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», тема доповіді: «Забезпечення якості вищої освіти в Канаді» (жовтень 2018р.).
  • Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність», тема доповіді: «Внесок української діаспори Канади в розвиток культури і освіти незалежної України» (травень 2019 р.).
  • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», тема доповіді: «Освітній аспект діяльності української діаспори в Канаді» (28 вересня 2019 р.).
  • ІІ Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука в мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», тема доповіді: «Діяльність жіночих громадських організацій української діаспори в Канаді: культурний аспект» (27-28 березня 2020 р.).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність