Попова Марія Дмитрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Попова Марія Дмитрівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПРАКТИК КИТАЙСЬКОЇ ЛІРИКИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ «ТУМАННИХ ПОЕТІВ»)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Брацкі Артур Себастіан,доктор габілітований гуманітарних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

[[Категорія:Портфоліо аспірантів/{{{Спеціальність аспірантури}}}]]