Пожарська Анастасія-Олена Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище ім'я по-батькові

Пожарська Анастасія-Олена Юріївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Драматургічні принципи функціонування музики у кінофільмах жанру фентезі

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лігус Ольга Марківна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Пожарська А.-О. Ю. Музика кінофільмів жанру фентезі в науковому полі досліджень. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 31. Т. 1. С. 196-201. https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213775
 1. Пожарська А.-О. Ю. Основні драматургічні принципи функціонування музики у фільмі "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа". Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 45. Т. 2. С. 26-31. https://doi.org/10.24919/2308-4863/45-2-4
 1. Пожарська А.-О. Ю. Типи і принципи музичної драматургії фільмів у жанрі фентезі (на прикладі кінофільмів "Володар перснів: Хранителі персня" і "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа") Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 47. Т. 3. С. 12-17. https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-3-2

Статті у закордонних виданнях

 1. Пожарська А.-О. Ю. Принципи музичної драматургії у фільмі «Володар Перснів». KELM. 2020. №3(31). Vol. 2. С. 54-59. https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.2.10

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" (04 квітня 2019 року, м. Київ). Тема тез доповіді: "Музика у кінофільмах жанру фентезі як складова частина творчої самореалізації".
 2. VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури" (22 травня 2019 року, м. Київ). Тема тез доповіді: "Музична складова кінофільмів у жанрі фентезі як вираження думок сучасного покоління".
 3. VII Міжнародна наукова конференція "Мистецька культура: історія, теорія, методологія" (30 вересня 2019 року, м. Львів). Тема тез доповіді: "Музика кінофільмів жанру фентезі як предмет музикознавчого дослідження". С. 124-125.
 4. XX Міжнародна науково-творча конференція студентів, аспірантів, докторантів "Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців" (26–27 березня 2020 року, м. Харків). Тема тез доповіді: "Класифікація музичних лейтмотивів кінотрилогії "Володар Перснів"". С. 15-19.
 5. VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" (15 травня 2020 року, м. Київ). Тема тез доповіді: "Кіномузика жанру фентезі як соціальне явище сучасної культури".
 6. «Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку» / «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» (27-28 листопада 2020 року, м. Венеція, Італія). Тема тез доповіді: «Конфліктність як принцип музичної драматургії у фільмі «Володар Перснів»». С. 36-40. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-004-9-77
 7. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" (19-20 березня 2021 року, м. Київ).
 8. VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" (14 травня 2021 року, м. Київ). Тема тез доповіді: "Дискурсивний аналіз музики фільму "Володар Перснів"".
 9. VIII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: Виклики XXI століття" (12 травня 2022 року, м. Київ). Тема тез доповіді: "Музична драматургія у фільмі "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність