Пилинський Михайло Ярославович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Пилинський Михайло Ярославович

Рік вступу

2021

Спеціальність

Філологія

Тема наукового дослідження

Концепт СВОБОДА в художній літературі США і УКРАЇНИ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гайдаш Анна Владиславівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології


Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Бабушко О.А., Пилинський М.Я. (2021) Читацькі стратегії у викладацькому комунікуванні ХХІ ст. (на матеріалі Поттеріани) Studia Philologica, 1 (16). с. 74-80. ISSN 2412-2491 Пилинський, М. (2022). ORDERED LIBERTY IN BORYS HUMENIUK’S TEXTS. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (20), 51–58. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.20.7

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

- Конференція «Літературний процес: межі толерантності» від 8.10.2021; - цикл семінарів «Історія та культура США крізь призму національної міфології» від 10.01.2022 - Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця» 28 квітня 2023, назва доповіді «Концепт «свобода» в текстах Павла Вишебаби»; - Міжнародна конференція «Аргументи сучасної філології: свобода та безпека» від 6-7 квітня 2023, назва доповіді «Концепт «свобода» в українців та московитів (на прикладі творів Миколи Костомарова)».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Ukraine in European Dialogue Junior Visiting Fellowships 2022–2023, Institute for Human Sciences (IWM) Petro Jacyk Non-Resident Scholars Program IERES’ Program on Ukraine

Міжнародне стажування

Програма імені Фулбрайта, The University of South Florida, MLA, 2018-2020

Академічна мобільність