Панченко Дарина Олександрівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Панченко Дарина Олександрівна

Рік вступу

2022

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна Ольга Володимирівна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WoS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність